Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębie: Wiemy, jakie projekty znajdą się w Budżecie Obywatelskim

Facebook Twitter

74 projekty zgłosili jastrzębianie do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Zakończono weryfikację wniosków, pozytywnie rozpatrzono 56 z nich.

W 2021 roku mieszkańcy mają do dyspozycji blisko 2,3 mln zł (2 285 800 zł). Pieniądze na realizację zadań zostały podzielone na 21 sołectw i osiedli, w ten sposób, że 30% tej kwoty otrzymało każde z nich w takiej samej wysokości, 35% proporcjonalnie do jego obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Wśród propozycji mieszkańców jest uliczne oświetlenie, remonty dróg, przygotowanie oraz wyposażenie placów do rekreacji i uprawiania sportów. Ale również wyposażenie dla strażaków czy dojazd do przejścia granicznego w Ruptawie.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych znajdziecie pod TYM linkiem.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w § 3 ust. 8 Uchwały nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego, osobie zgłaszającej projekt zadania, który nie został na niej uwzględniony, przysługuje prawo pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu zadania na liście.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego, tel. 32 47 85 347, 32 47 85 349.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj