Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Niewybuchy dalej straszą

Facebook Twitter

Dwa niebezpieczne znaleziska na raciborszczyźnie. Tylko w tym tygodniu odkopano niewybuchy w Rudzie Kozielskiej i Tworkowie.

fot. KPP Racibórz

To pociski z czasów II wojny światowej. Pocisk moździerzowy znaleziono w czasie prac budowlanych przy Raciborskiej w Rudzie Kozielskiej.

Drugiego odkrycia dokonano w Tworkowie przy Dworcowej podczas prac na polu. W obu przypadkach na miejsce skierowani zostali policjanci przeszkoleni z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy wstępnie potwierdzili, że są to pamiątki II wojny światowej.

Kuźniańscy i krzyżanowiccy policjanci zabezpieczyli miejsca znalezienia niebezpiecznych znalezisk. Ze względu, że pierwszy niewybuch znajdował się za stodołą, a drugi na polu w dalekiej odległości od zabudowań nie było podstawy do ewakuacji domostw. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych wojskowi saperzy zabrali niewybuchy.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu:

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!
W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić: tel. 112, policję 997, straż pożarną 998, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) – 112
Osoby przekazujące zgłoszenie/zawiadomienie powinny podać dyżurnemu policji:
– opis przedmiotu (długość, średnica);
– dokładne miejsce i data wykrycia;
– dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym wskutek działania tych przedmiotów. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi.

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.
Po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych osób.

Czynności realizowane przez jednostkę Policji:

  • Przyjęcie informacji o zdarzeniu.
  • Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.
  • Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.
  • W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.
  • W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.
  • Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj