Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Organizacja leczenia za granicą [materiał sponsorowany]

Facebook Twitter

Leczenie za granicą może jest istotną opcją dla pacjentów, którzy potrzebują specjalistycznej opieki medycznej, a leczenie w Polsce nie jest dla nich dostępne w odpowiednim terminie. Może ono również obejmować leczenie po wypadku w trakcie pobytu w innym kraju. Organizacja takiej kuracji wymaga pewnego wysiłku, ale istnieją instytucje oraz ubezpieczenia, które mogą pomóc w całym procesie.

Organizacja leczenia za granicą
mat. nadesłany

Planowane leczenie za granicą

Może zdarzyć się, że będziesz potrzebować planowego zabiegu, które nie może być wykonane w Twoim kraju. W takim przypadku możesz ubiegać się o planowane leczenie w innym kraju UE/EFTA lub w Wielkiej Brytanii. W tym celu musisz jednak uzyskać uprzednią zgodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek o nią powinien zostać wypełniony przez Ciebie i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz ubiegać się o planowe leczenie, jeśli stan Twojego zdrowia znacznie się pogarsza lub potrzebne leczenie nie jest aktualnie dostępne w Polsce.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Jeśli jesteś obywatelem UE i potrzebujesz opieki zdrowotnej podczas pobytu w innym kraju członkowskim UE, skorzystaj z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Potwierdza ona Twoje prawo do leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej odwiedzanego państwa. Warto jednocześnie zauważyć, że EKUZ jest akceptowana tylko przez placówki, które podpisały umowę z państwowym systemem opieki zdrowotnej. Nie obejmuje ona zatem usług prywatnej opieki zdrowotnej.

Leczenie na własną rękę

Niestety zagraniczne zabiegi podejmowane z własnej kieszeni oznaczają spore obciążenie finansowe. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy posiadają odpowiednie środki na pokrycie kosztów terapii poza granicami kraju. Warto także pamiętać, że oprócz kosztów samego leczenia, trzeba uwzględnić również wydatki związane z pobytem za granicą, takie jak zakwaterowanie, transport czy wyżywienie. Aby znacznie je ograniczyć, dobrze jest zabezpieczyć się na podobne sytuacje, np. wykupując odpowiedni wariant ubezpieczenia na życie (https://www.nn.pl/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenie-na-zycie).

Dokument S1 dla osób pracujących za granicą

Warto wymienić dodatkowo sytuację, w której pracujesz za granicą, a nadal masz prawo do ubezpieczenia w NFZ – wtedy możesz ubiegać się o wydanie dokumentu S1. Jest on przeznaczony dla osób, które przenoszą się na stałe do innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA. Możesz również otrzymać dokument S1, jeśli zostałeś oddelegowany do pracy za granicą na okres co najmniej 12 miesięcy.

Masz możliwość tymczasowo posługiwać się kartą EKUZ, jeśli zmieniłeś miejsce zamieszkania, jednak nie uzyskałeś jeszcze dokumentu S1. Co ważne, sam dokument obejmuje również członków rodziny, jeśli przeprowadzili się oni razem z Tobą.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj