Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Podwyżka opłat za wywóz śmieci w Cieszynie

Facebook Twitter

Zapowiadana podwyżka dziś (1.04.) wchodzi w życie. Chodzi o stawki za wywóz śmieci w Cieszynie. To 10 złotych 30 groszy za odpady segregowane - miesięcznie za jednego mieszkańca - i niecałe 20 złotych za śmieci zmieszane.

Podwyżka jest konieczna, bo poprzednie opłaty były niedoszacowane – mówił nam naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w cieszyńskim magistracie, Aleksander Dorda:

– kończy zastępca burmistrza Cieszyna, Bogdan Ścibut. Dla mieszkańców nowe stawki nie oznaczają konieczności składania nowych deklaracji. Każdy otrzyma pisemną informację o zmianie opłat. Na razie w Cieszynie, do 15 kwietnia przyjmowane są rozliczenia za pierwszy kwartał roku, wywóz śmieci liczony jest według starych cen.

Od 1 kwietnia 2015 r. stawki opłat będą wynosiły:

w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

  • 10,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 19,53 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna):

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;
2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;
3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;
4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;
5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;
6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 105,75 zł;
7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;
8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;
9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 825,15 zł.

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;
2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;
3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;
4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;
5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;
6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 136,65 zł.
7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;
8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;
9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1066,95 zł.

W związku ze zmianą stawki opłaty:

ZA I KWARTAŁ 2015 r. PŁACIMY WEDŁUG STARYCH STAWEK: opłatę za I kwartał 2015 r. należy wnosić do 15 kwietnia br. w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących do 1 kwietnia 2015 r. stawek opłat (jak w roku poprzednim);

GMINA WYŚLE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK: zmian stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2015 bez wezwania w terminach płatności tj.:

  • za II kwartał – do dnia 15 lipca
  • za III kwartał – do dnia 15 października
  • za IV kwartał – do dnia 15 stycznia

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 marca 2021