Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Ponad 400 milionów złotych do wydania. Budżet Jastrzębia-Zdroju uchwalony

Facebook Twitter

Jastrzębscy radni przyjęli plan budżetowy na przyszły rok przy 14 głosach za, 2 przeciw i 6 wstrzymujących się. Po stronie wydatków znajdą się zadania inwestycyjne związane głównie z oświatą i wychowaniem (10,5 mln zł), gospodarką komunalną i ochroną środowiska (7,5 mln zł), infrastrukturą drogową (6,4 mln zł) oraz gospodarką mieszkaniową (3 mln zł).

Planowane dochody miasta wyniosą  ponad 386 milionów zł. Jastrzębie-Zdrój posiada aktualnie zadłużenie wynikające głównie z wyemitowanych papierów wartościowych oraz w niewielkiej kwocie z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, czterech preferencyjnych pożyczek. W związku z tym planowane zadłużenie miasta na koniec 2017 roku będzie wynosić około 30 mln zł i poziom ten będzie utrzymywany do 2019 roku. Dopiero od 2020 roku przewidywany jest jego znaczny spadek, bo właśnie od tego roku miasto rozpocznie wykup obligacji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj