Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Postojowe tylko do 16 sierpnia. Aby otrzymać środki, należy spełnić kilka warunków

Facebook Twitter

Postojowe tylko do 16 sierpnia. Firmy, które odczuły w swoich dochodach skutki pandemii mogą jeszcze starać się o dodatkowe świadczenie.

Fot. pixabay.com

Termin składania dokumentów upływa po długim weekendzie sierpniowym. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 roku, czyli 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Aby otrzymać środki, należy spełnić kilka warunków

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe. Zgodnie z przepisami takie wnioski można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce Covid-19. Aby otrzymać środki należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. Dlatego przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2). Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku. A także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj