Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Psy trzeba pilnować – przypominają w Godowie i wyliczają kary

Facebook Twitter

Pilnujcie psów! W Godowie przypominają zapisy w Kodeksie Wykroczeń i wyliczają kary: 250 złotych za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, dwa razy więcej, jeśli nasz pies kogoś przestraszy.

Psy trzeba pilnować – ich złapanie sporo kosztuje gminy

Gdy pies ucieknie, wyłapanie go kosztuje gminę 250 złotych, a umieszczenie go w schronisku dla bezdomnych zwierząt to już koszt 2200 zł. Dlatego urzędnicy apelują o zabezpieczenie posesji, szczególnie teraz, jedną z podstawowych przyczyn psich ucieczek jest popęd płciowy, który wyzwala się szczególnie wiosną.

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Stworzenie przez zwierzę zagrożenia zdrowia lub życia dla innych osób będzie karane mandatem do 500 zł.

– cytują przepisy urzędnicy z Godowa i tłumaczą:

Niezależnie więc, czy pies jest na smyczy, czy jest puszczony luzem i inne osoby będą się bały jego zachowania, tego, że nagle do nich podbiegnie i będzie agresywne, wówczas właściciel czy osoba aktualnie sprawująca opiekę nad psem będzie odpowiadała z tego nowego paragrafu.

Jak wspomniano powyżej właściciel lub posiadacz psa albo innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić konsekwencje również natury cywilnej. Należy tutaj wskazać przede wszystkim na obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez posiadane zwierzę, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem właściciela, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że właściciel nie ponosi za to winy. Jednakże nawet w sytuacji braku winy właściciela, poszkodowany może od niego żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody.

Rada Gminy Godów uchwalając Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów, wprowadziła w nim obowiązek wyprowadzania psa na smyczy na terenach użytku publicznego przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, oddalonych od zabudowań i obiektów użyteczności publicznej i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Właściciele zwierząt domowych powinni pamiętać, że każde wyłapanie błąkającego się zwierzęcia kosztuje gminę 250 zł, a umieszczenie go w schronisku dla bezdomnych zwierząt to już koszt 2200 zł. Dlatego pamiętajmy o zabezpieczeniu posesji i dopilnowaniu swoich pupili, gdyż posiadanie zwierzęcia domowego to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki. Pamiętajmy o tym szczególnie teraz kiedy jest gorący okres dla psów, gdyż często psy uciekają ze swoich posesji w poszukiwaniu suczek.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj