Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik: Człowiek w świecie internetu. Konferencja o zagrożeniach współczesnego świata

Facebook Twitter

FOMO, TikTok, zakłócenia snu, nierealistyczne kanony instagramowego piękna. O zagrożeniach płynących z nadużywania smartfonów i sposobach radzenia sobie z nimi będzie mowa w czasie I Konferencji naukowo- szkoleniowej, jaką organizuje rybnicka filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Słowo roku
Fot. pixabay.com

Zagrożenia jakie płyną z internetu – o tym będzie mowa podczas konferencji

29 maja przy ulicy Kościuszki 54 każdy chętny będzie mógł wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami, ale też wziąć udział w dyskusji, m.in. na temat tego, ile pokazujemy siebie w internecie i gdzie jest granica, za którą już kończy się nasze bezpieczeństwo w mediach społecznościowych. Program jest bardzo bogaty, drugą część konferencji stanowią warsztaty, na które obowiązują zapisy.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja. Udział jest bezpłatny.

Zapisy przyjmowane są pod adresem poczty elektronicznej e-mail: d.gawlik@wsbinoz.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska, ewentualnie instytucji oraz numeru lub tytułu wybranego warsztatu.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników, gości i prelegentów
Dr Dorota Gawlik (Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSBiNoZ Filia w Rybniku)

10:10 Kontrowersje wokół różnicowania pojęć zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego
Gość specjalny: Prof. dr hab. Adam Stankowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach/Politechnika Śląska)

11:10 Uczeń z niedostosowaniem społecznym w świecie mediów
Dr Alina Stosor (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowi w Łodzi- Filia w Rybniku; Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu)

11:25 Nowy wymiar przestępczości
Mgr Magdalena Nowak (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowi w Łodzi- Filia w Rybniku;, Komisariat Policji w Kobierzycach- Ogniwo ds. kryminalnych)

11:40 Dyskusja
12:00 PRZERWA KAWOWA
12:30 Psychobójstwa, psychomanipulacje jako zagrożenia współczesnego świata
Dr Gabriela Kowalska (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowi w Łodzi- Filia w Rybniku; Stowarzyszenie „Serdeczni” w Tarnowskich Górach)

12:45 Odmówione uznanie – pogarda, zagrożenie tożsamości jednostki a kwestia edukacji
Dr Janusz Maj (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowi w Łodzi- Filia w Rybniku)

13:00 Ekshibicjonizm internetowy jako przykład zachowań ryzykowanych w świecie mediów społecznościowych
Dr Dorota Gawlik (Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSBiNoZ Filia w Rybniku)

13:15 FOMO, TikTok, zakłócenia snu, nierealistyczne kanony instagramowego piękna- o zagrożeniach płynących z nadużywania smartfonów i sposobach radzenia sobie z nimi
Mgr Barbarach Grieger (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowi w Łodzi- Filia w Rybniku)

13:30 Bezpieczeństwo w sieci w kontekście karno-prawnym- anonimowość a odpowiedzialność za zachowania w wirtualnej rzeczywistości
Dr Michał Sędziński (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej; Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim)

13:50 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14:00 CZĘŚĆ WARSZTATOWA DLA CHĘTNYCH (po wcześniejszym zapisaniu się) warsztat do wyboru:

„Jeszcze słuchamy czy tylko słyszymy?” O problemie skutecznego porozumiewania się we współczesnym świecie

Mgr Anna Szweda- Piguła (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi- Filia w Rybniku; Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Wydział Dialogu, Promocji i Kultury)

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju osobistym jako forma profilaktyki fonoholizmu
Mgr Barbara Grieger (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi- Filia w Rybniku; psycholog i certyfikowany coach)

Zagrożenia w Internecie – o tym ,.in. będzie mowa podczas konferencji

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj