StartKultura

Spotkanie z folklorem w Wodzisławiu

Harmonogram

Wypracowana przez lata formuła spotkań obliguje uczestników do zwrócenia uwagi na dobór prezentowanego repertuaru i zgodność jego formy z ludową tradycją kulturową, jak również dbałość o wartości językowe i muzyczne  związane z przedstawianym regionem. Uczestnikami spotkań mogą być twórcy indywidualni oraz grupy folklorystyczne bez względu na wiek i przynależność do placówek kultury, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Regulamin dopuszcza różne formy prezentacji wybranej tematyki. Mogą to być gawędy, przyśpiewki, tańce, ludowe formy teatralne, pokazy obrzędów ludowych, ludowa muzyka instrumentalna oraz estrada folkloru.

Zostaw komentarz