Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

86 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W Rybniku działa od 2002

Facebook Twitter

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach obchodzi swoje święto. Działa od 86 lat. Pozdrawiamy sąsiadów, z rybnickiej filii działającej na Kampusie w Rybniku.

Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku

Dokładnie 86 lat temu, 11 stycznia 1937 roku, rozpoczęto nauczanie w prywatnym Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Wykład inauguracyjny na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej dla kilkudziesięciu studentów wygłosił założyciel i pierwszy rektor uczelni dr Józef Lisak.

W czasie uroczystości, zostały wręczone promocje doktorskie i habilitacyjne. Są one uhonorowaniem tych, którzy poświęcają się nauce. W tym roku dyplomy odebrało 21 naukowców.
Ponadto wręczone zostały statuetki laureatom drugiej edycji konkursu „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Wyróżnieni zostali:

  • w kategorii zawodowej: Olgierd Cieślik (prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. i członek Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A., członek: Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Rady Programowej United Nations Global Compact Network Poland, Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Komitetu Wykonawczego European Lotteries),
  • w kategorii społecznej: Tadeusz Biedzki (pisarz i podróżnik, dziennikarz, przedsiębiorca oraz dyplomata, Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej w Katowicach, właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Engas Sp. z o.o. w Bielsku-Białej),
  • w kategorii naukowej: prof. dr hab. Andrzej Klasik (wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, założyciel i pierwszy prezes Związku Górnośląskiego, autor ponad 640: artykułów, książek, redakcji, prac projektowych będących efektem ponad 80 projektów badawczych).

Tytułami profesorów honorowych uczelnia wyróżniła natomiast 2 zasłużonych dla uniwersytetu emerytowanych nauczycieli akademickich: prof. dr hab. Donatę Kopańską-Bródkę oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Marcinka.

Obecnie w katowickim kampusie oraz filii w Rybniku kształci się w językach polskim i angielskim, na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, około 8000 studentów w Kolegium Studiów, ponad 70 doktorantów w Szkole Doktorskiej i blisko 1000 uczestników studiów podyplomowych. Uczelnia kształci ponad 100 osób ze szczególnymi potrzebami.

W swojej 86-letniej tradycji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykształcił ponad 140 tysięcy cenionych przez pracodawców absolwentów. Dotychczas Senat Uczelni nadał 15 tytułów doktora honoris causa.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku od 2002 roku kształcąc dotychczas studentów w formule Rybnickiego Ośrodka Naukowo–Dydaktycznego ROND). Wpisując się w proces doskonalenia jakości kształcenia oraz podejmując działania mające na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych, władze Uniwersytetu podjęły w roku 2014 decyzję o stopniowym przekształceniu ROND w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji.

– czytamy na stronie uczelni.

Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w Rybniku mieści się w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13. Budynek użyczony uczelni przez Miasto Rybnik, powstał w 1900 roku, kapitalny remont przeszedł w 2005 roku. W budynku znajduje się 19 sal dydaktycznych, w tym: 3 sale wykładowe, 12 sal ćwiczeniowych, 3 sale informatyczne i aula.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj