Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budżet powiatu cieszyńskiego uchwalony

Facebook Twitter

Po stronie prognozowanych dochodów budżet wynosi 149 milionów złotych, a po stronie wydatków - 147 milionów. To przede wszystkim inwestycje w oświacie, na drogach i wydatki na pomoc społeczną. Zaplanowano m.in. prace związane z szeroko pojętą termomodernizacją szkół, przebudowę niektórych dróg.

Najistotniejsze aspekty budżetu pow. cieszyńskiego na 2014 rok

Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym:

w oświacie

 • Kompleksową termomodernizację wraz z przebudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, plan 4,8 mln zł, pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w wys. 1,7 mln zł,
 • Modernizację elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie ( II etap) 417 tys. zł,
 • Wymianę okien budynku szkolnego I LO im. A. Osuchowskiego ( I etap ), 500 tys. zł,
 • Wykonanie Izolacji budynku II LO im. M. Kopernika, 250 tys. zł,
 • Przeniesienie kotłowni gazowej do budynku szkoły ZSP Ustroń, wartość zadania 100 tys. zł,
 • Wykonanie instalacji hydrantowej i sygnalizacji alarmowej w budynku SSM Granit w Wiśle, plan 75 tys. zł,

na drogach powiatowych

 • Przebudowę ul. Partyzantów w Ustroniu na odc. 0,4 km oraz budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu we współpracy z M. Ustroń, łącznie 2,7 mln zł w tym udział Powiatu 700 tys. zł,
 • Sporządzenie 7 dokumentacji projektowych dla dróg i mostów z czego najistotniejsze to:

– droga Skoczów – Brenna na odc. 7,8 km, plan 400 tys. zł.
– ul. Czarne w Wiśle na odc. ok. 2,9 km ( kontynuacja), plan 187 tys zł,
– ul. Frysztacka w Cieszynie na odc. od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej Cieszyna na odc. ok. 1,2 km , plan 120 tys. zł,
– ul. Bielska w Cieszynie – odcinek środkowy, plan 180 tys. zł,

w pomocy społecznej

 • Adaptację I piętra budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na potrzeby Domu Dziecka w Cieszynie, (95 tys. zł)
 • Modernizację części dachu budynku DPS Pogórze (55 tys. zł)

w pozostałych

 • Modernizację parteru chaty u Niedźwiedzia w Wiśle, 315 tys. zł pozyskano dofinansowanie (85 %) ze środków unijnych

 

 • Zaplanowano 3 mln zł na nakładki, co pozwoli położyć nowe nawierzchnie na ponad 7 km dróg powiatowych.
 • Na poczet zaplanowanych zadań bieżących i majątkowych pozyskano lub złożono wnioski o środki unijne na łączną kwotę 5 mln zł oraz zaplanowano pomoc finansową z gminy Ustroń w wys. 2 mln zł.
 • Zarezerwowano 308 tys. zł na dotacje (granty) dla organizacji pozarządowych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj