Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czy w naszym regionie będzie budowany kolejny zbiornik retencyjny? Konsultacje społeczne zakończone

Facebook Twitter

Drogą internetową Wody Polskie zbierały opinie na temat planowanej inwestycji. To dopiero koncepcja, według której na rzece Pszczynka w gminie Suszec i Pawłowice oraz w Żorach ma powstać jeden ze zbiorników. Swoim zasięgiem obejmie tereny należące do gminy Pawłowice, wchodzące w skład sołectwa Warszowice.

Zapowiada Linda Hofman, rzeczniczka Wód Polskich:

Linda Hofman: Właśnie podczas konsultacji społecznych, Wodom Polskim zależy na poznaniu różnych głosów i opinii społecznej w tym względzie i tym samym poznania stopnia akceptowalności tych założeń przez społeczeństwo. Będziemy dążyli do tego, by w niedalekiej przyszłości zorganizować również spotkania na terenie miejscowości, w których te zbiorniki miałyby powstać, tak by ogół mieszkańców mógł poznać jak najwięcej informacji, a tym samym Wody Polskie uzyskałyby komunikat zwrotny ze strony mieszkańców co o tym pomyśle sądzą, jak się do nich odnoszą i co możemy zrobić, by realizacja tej inwestycji wiązała się w przyszłości z jak najmniejszą liczbą kontrowersji.

Planowany zbiornik miałby na celu zmniejszenie zagrożenia powodziowego w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią Krakowa. W sumie miałoby powstać 12 zbiorników retencyjnych: 10 polderów przeciwpowodziowych oraz 2 zbiorniki wielozadaniowe. Jeśli inwestycja doszłaby do skutku, pojawiłby się temat wykupów.

Linda Hofman: Tak jak najbardziej, to nieodzowne, jeżeli założymy, że realizacja tych zbiorników dojdzie do skutku, bo  w tej chwili jest tylko i wyłącznie założenie koncepcyjne, więc nie zakładamy jako pewnika realizacji tego złożonego projektu; przed nim jeszcze od etapu koncepcyjnego do realizacyjnego długa droga (…).

 

Choć konsultacje online dobiegły końca, wciąż można wysyłać swoje opinie drogą mailową. Te, które już wpłynęły, a z informacji, jakie mamy z Wód Polskich: jest ich naprawdę sporo, będą teraz analizowane przez inwestora i wykonawcę.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj