StartWiadomości Wiadomości dnia

Jest porozumienie, będą podwyżki w PGG

Mówi Tomasz Rogala prezes PGG:

Przeciętnie górnicy otrzymają miesięcznie po około 450 złotych, a pracownicy administracji około 300 złotych na rękę. Dodatkowe pieniądze cieszą – mówi Bogusław Hutek szef Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej:

We wtorek (24.04.) we wszystkich kopalniach odbędą się masówki, podczas których górnicy zostaną poinformowani o wywalczonych podwyżkach.

Od 1 kwietnia 2018 roku pracownicy PGG uprawnieni będą do otrzymywania dodatku do przepracowanej dniówki roboczej w następujących wysokościach:
1) pracownicy pod ziemią:
a. robotnicy w wyrobiskach – 32,00 zł./dn.
b. robotnicy pozostali pracownicy – 30,00 zł./dn.
c. stanowiska nierobotnicze (etat) w wyrobiskach – 32,00 zł./dn.
d. stanowiska nierobotnicze (etat) pozostali – 30,00 zł./dn.
2) pracownicy przeróbki mechanicznej węgla – 28,00 zł./dn.
3) pozostali pracownicy powierzchni:
a. robotnicy – 18,00 zł./dn.
b. stanowiska nierobotnicze (etat) – 18,00 zł./dn.
Dodatki nie będą wliczane do podstawy wymiaru, od której będą wyliczane: nagroda z okazji dnia górnika, dodatkowa nagroda roczna, tzw. – 14 pensja oraz nagroda jubileuszowa. Dzięki zawartemu porozumieniu, średnia płaca pracownika PGG w 2019 roku będzie wynosić 7223,39 PLN. Spółka przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ok. 280 mln zł w 2018 roku.
– Mając na uwadze osiągane przez spółkę wyniki, znaleźliśmy bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli jednocześnie sfinansować wzrost wynagrodzeń i nie zachwieje w żaden sposób procesem inwestycyjnym w Spółce – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.
Jednocześnie ustalono, że istnieje konieczność zracjonalizowania systemu wynagradzania w spółce, poprzez wprowadzenie elementów motywacyjnych, dążąc w pierwszej kolejności do wyróżnienia pracowników kopalń PGG, które realizują nałożone zadania. Dodatkowa nagroda roczna, tzw. „14-ta pensja” w 2019 roku została podzielona na dwie części. Pierwsza część, 85 proc. nagrody jest gwarantowana, a druga część (od 0 do 30 proc. nagrody) będzie uzależniona od stopnia wykonywania planów wydobywczych przez kopalnie.

Zostaw komentarz