Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jest raport po tragedii w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju

Facebook Twitter

Jeszcze w tym miesiącu do wszystkich spółek węglowych, ośrodków naukowo-badawczych oraz zespołów ratownictwa górniczego trafi raport który powstał po tragedii. Specjalna komisja zbadała przyczyny wstrząsu, który miał siłę do 4 stopni w skali Richtera, w wyniku którego zginęło 5 górników.

Sformułowano pokontrolne wnioski i zalecenia. Co było przyczyną tragedii? Mówi przewodniczący komisji, dyrektor departamentu do spraw górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, Zbigniew Rawicki:

Za przyczynę tego wstrząsu uznano koncentrację naprężeń górotworu, która spowodowana była złożoną sytuacją górniczo-geologiczną. W szczególności skomplikowaną budową geologiczną złoża, w którym występowały liczne dyslokacje tektoniczne, duże uskoki. Również o tego typu przyczynie świadczył określony mechanizm tego zjawiska, tzw. mechanizm poślizgowy, czyli przesunięcie się mas skalnych, a w tym rejonie były miejsca, gdzie złoże nie zostało wybrane, tworzyło ono strukturę takiego klina, który również miał poważny wpływ na to, że do tego typu naprężeń doszło.

Czy można było przewidzieć taki wstrząs?

Zagrożenie tąpaniami, jest to zagrożenie, które dzisiaj się prognozuje i na etapie tej prognozy nie można tak wymiernie określić tego zagrożenia, jak np. zagrożenie metanowe, które możemy dokładnie zmierzyć. Prognozy dla tego rejonu oparte były o wszelkie możliwe, znane nauce i technice metody. Te prognozy nie wskazywały, że może dojść do wstrząsu, który spowodował takie zniszczenia i takie skutki. Tutaj natura z nami wygrała.

Komisja sformułowała 17 pokontrolnych zaleceń. Jakie jest najważniejsze z nich?

Takie, które dotyczy konieczności weryfikacji stosowanych metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami oraz kryteriów, jakie są określane na podstawie tych ocen. No i interpretacje wyników, a przede wszystkim, jak gdyby podniesienia autonomii służb kopalnianych, które do tego typu czynności powinny w jak najszerszym zakresie uwzględniać uwarunkowanie lokalne górniczo-geologiczne danego zakładu.

Raport kończy się opinią dotyczącą rejonu kopalni Zofiówka, w którym doszło do wstrząsu:

Komisja widzi ewentualne możliwe kontynuowanie robót w tym rejonie albo w najbliższym jego otoczeniu, ale pod pewnymi warunkami. Musi być zastosowana adekwatna do zagrożenia profilaktyka, ale zanim do tego dojdzie, musi być opracowany szczegółowy projekt określający zasady i rygory wznowienia takich robót. Zanim on zostanie technicznie wykorzystany, musi uzyskać pozytywną opinię działającej w górnictwie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych. W skład tej komisji wchodzą naukowcy praktycznie z każdej dziedziny zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie węglowym.

Teren w którym doszło do tragicznego w skutkach wstrząsu nadal jest zamknięty tamami. Jak dowiedziało się Radio 90, władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej na razie nie zdecydowały, czy wróci w ten rejon eksploatacja. Na razie mają zająć się analizą zaleceń pokontrolnych, dopiero później zapadną decyzje w tej sprawie. Zalecenia mają być stosowane we wszystkich kopalniach, jeszcze w tym miesiącu mają trafić do każdego zakładu oraz do naukowców zajmujących się takimi zagadnieniami.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 1 grudnia 2022