Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Komunikat GIS o bezpieczeństwie wody w odniesieniu do wirusa SARS-CoV-2

Facebook Twitter

Główny Inspektor Sanitarny zajął stanowisko w sprawie doniesień prasowych, błędnie sugerujących, poprzez zawartą w nich treść i zdjęcia, możliwość występowania zagrożenia dla ludzi wynikającego z obecności „COVID-19 w wodzie” przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych w kontekście potencjalnego skażenia wirusem SARS-CoV-2.

Nie wykazano dotychczas, aby SARS-CoV-2 szerzył się poprzez wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, gdyż woda z ujęć podziemnych (woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności w Polsce, w 73% pochodzi z ujęć podziemnych) jest zwykle wolna od skażenia mikrobiologicznego, a woda z ujęć powierzchniowych i mieszanych jest obligatoryjnie poddawana uzdatnianiu i dezynfekcji. Konwencjonalne metody uzdatniania wody wykorzystujące filtrację i dezynfekcję, skutecznie usuwają lub dezaktywują cząstki wirusa. SARS-CoV-2 cechuje się znaczną podatnością na działanie dezynfekcyjne chloru (podchlorynu sodu) – substancji najczęściej używanej do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia.

Doniesienia prasowe nt. badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących analizy i monitoringu biologiczno-chemicznego ścieków pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2 odnoszą się wyłącznie do badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub wodzie powierzchniowej. Nie odnoszą się natomiast do badania wirusa SARS-CoV-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co mogą sugerować zamieszczone w artykułach zdjęcia i treści. Woda do spożycia produkowana z ujęć wód powierzchniowych jest poddawana procesom uzdatniania i dezynfekcji, w związku z czym jest wolna od wirusa SARS-CoV-2. Wody powierzchniowe to wody śródlądowe, w których mogą być obecne m.in. wirusy.

Badanie wirusa SARS-CoV-2 w ściekach zostało zalecone przez Komisję Europejską w dokumencie z 17.03.2021 r. w sprawie wspólnego podejścia do ustanowienia systematycznego nadzoru nad SARS-CoV-2 i jego wariantami w ściekach UE. Celem powyższego zalecenia Komisji Europejskiej jest wsparcie państw członkowskich w tworzeniu systemów nadzorowania ścieków w całej Unii jako uzupełniającego narzędzia gromadzenia danych i zarządzania w związku z pandemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiania się i rozpowszechniania wariantów SARS-CoV-2. Nadzór nad ściekami wg. Komisji Europejskiej może być wykorzystywany do celów zapobiegawczych lub do wczesnego ostrzegania, gdyż wykrycie wirusa w ściekach należy traktować jako sygnał możliwej (ponownej) fali pandemii.

Dodatkowo Główny Inspektor Sanitarny informuje, iż jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, wirus SARS-CoV-2 jest niestabilny w środowisku wodnym i w ściekach Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 29 lipca 2020 r. nie ma dotychczas potwierdzenia obecności aktywnego wirusa SARS-CoV-2 w nieoczyszczonych czy oczyszczonych ściekach.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj