Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nagrody dla mieszkańców gminy Mszana. Kto może je otrzymać?

Facebook Twitter

W Mszanie szukają osób uzdolnionych twórczo i sportowo. Do końca stycznia w Urzędzie Gminy można składać wnioski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz osiągnięcia w dziedzinie sportu w roku 2023r.

Nagrody dla mieszkańców

Nagrody dla mieszkańców – Mszana czeka na wnioski

Nagroda Gminy Mszana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Nagroda ta może być przyznana:

  • osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Mszana, które ukończyły 16 rok życia,
  • organizacjom i grupom nieformalnym – mającym siedzibę na terenie Gminy Mszana na podstawie osiągnięć o istotnym znaczeniu, za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury powstałe w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek o nagrodę.

Nagroda ma charakter finansowy i przyznawana jest jeden raz w roku.

Nagroda Gminy Mszana za osiągnięcia w dziedzinie sportu

Rada Gminy Mszana ustanowiła Nagrodę Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • jest mieszkańcem Gminy Mszana, i
  • osiągnął wysoki wynik w sporcie indywidualnym lub zespołowym, tj. zdobył medal złoty, srebrny lub brązowy na zawodach sportowych o randze: Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski.
    Nagroda ma charakter finansowy.

Jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedną Nagrodę w danym roku kalendarzowym za dokonania uzyskane w roku poprzednim. W przypadku uzyskania wyników sportowych w tej samej lub różnych dyscyplinach sportowych uprawniających do uzyskania kilku Nagród, przyznaje się jedną Nagrodę (najwyższego stopnia, biorąc pod uwagę najwyższy osiągnięty wynik sportowy.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość i rodzaje Nagród Gminy Mszana dostępne są pod TYM linkiem

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj