Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Nowe wytyczne dla pacjentów wybierających się do sanatoriów

Facebook Twitter

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, po otrzymaniu informacji o dacie rozpoczęcia turnusu, należy skontaktować się z placówką, do której wystawiono skierowanie i podać swój aktualny numer telefonu. Następnie należy zadzwonić do punktu pobrań i umówić się na wykonanie testu na koronawirusa (w woj. śląskim 22 punkty).

Fot. uzdrowisko-ustron.pl

Badanie należy wykonać nie wcześniej niż w 6 dniu przed rozpoczęciem turnusu. Informację o wyniku testu i możliwości wyjazdu na leczenie będzie przekazane telefonicznie z uzdrowiska. W tym miesiącu turnus rozpoczyna ponad 2300 pacjentów z województwa śląskiego. Pacjenci będą mogli kontynuować leczenie, jeśli zmuszeni byli przerwać je z powodu pandemii.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, lub świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. (w przypadku leczenia sanatoryjnego – dziecka i opiekuna).

Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego skierowania przysługuje tym, którzy:

  • mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca – realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania,
  • mieli rozpocząć leczenie pomiędzy 15 marca, a 14 czerwca,
  • musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (przebywali w uzdrowisku poniżej 15 dni), oraz kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia (zgodnie z kolejką oczekujących).

Testy, finansowane przez Narodowy Funduszu Zdrowia, można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań- w woj. śląskim test można wykonać w jednym z 22 punktów pobrań.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Oddział wojewódzki pisemnie i telefonicznie informuje pacjenta o tym, gdzie i w jakich godzinach może wykonać takie badanie.

Wynik testu przed wyjazdem telefonicznie przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany.

W przypadku negatywnego wyniku testu- uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

W przypadku pacjentów, którzy przerwali leczenie:

  • pacjenci, którzy przerwali leczenie uzdrowiskowe przed 15 marca, będą mogli je dokończyć na podstawie dotychczasowego skierowania, na takich samych zasadach jak do poprzednio, z uwzględnieniem dni wykorzystanych, które pacjent spędził poprzednio w uzdrowisku.
  • uzdrowisko uzgadnia z pacjentem termin rozpoczęcia kontynuacji leczenia. Termin ten nie może być późniejszy niż 30 września br.

Szczegółowe informacje, oraz adresy punktów pobrań, w których można wykonać test, dostępne są: TUTAJ.

– na stronach oddziałów wojewódzkich: TUTAJ.

– pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 lipca 2020