Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rudzka 13c. Rybnik przekaże budynek na rzecz szkoły medycznej

Facebook Twitter

Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o darowiźnie budynku na kampusie przy Rudzkiej w Rybniku. Do roku 2000 był tam szpital, później po modernizacji wszystkich budynków, przy ulicy Rudzkiej w centrum miasta swoją siedzibę znalazł Uniwersytet Śląski. Teraz ma tam być Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna.

Pod numerem 13c przy Rudzkiej powstanie Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna. Placówka ma ruszyć w październiku przyszłego roku. Na początku będzie oferować 3 kierunki: pielęgniarstwo, kosmetologię i dietetykę na pierwszym stopniu studiów.

Nad programem, statutem szkoły i kadrą pracują trzy zespoły. Miasto Rybnik od początku bierze udział w pracach, w czasie których ustalono, że w pierwszej kolejności utworzone zostaną 3 kierunki: pielęgniarstwo, kosmetologia i dietetyka. Na początku planowany jest pierwszy stopień studiów, w kolejnych latach nie wykluczone będą starania o otwarcie innych kierunków (np. położnictwo, fizjoterapia) czy wprowadzenie studiów II stopnia.

Studia zaplanowano dla około 50 osób z każdego kierunku na roku, z możliwością poszerzenia liczby studentów. Studia miałyby odbywać się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Placówka ma zapewniać przyszłym studentom nowoczesny dydaktyczny sprzęt symulacyjny oraz możliwość odbycia praktyk.

– podają urzędnicy w Rybniku i tłumaczą, że szkoła musi mieć swoją siedzibę na własność:

Przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego wymagają, żeby nieruchomości, w których ma siedzibę uczelnia wyższa, stanowiły jej własność. Z uwagi na fakt, że Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna w Rybniku jeszcze nie powstała, procedura jest następująca: Rada Miasta wyraża w uchwale zgodę na przekazanie nieruchomości. Następnie Prezydent Miasta w formie aktu notarialnego zobowiązuje się do przekazania własności nieruchomości uczelni. Przejście własności następuje w dniu powstania uczelni wyższej. Jeżeli uczelnia wyższa nie zostanie powołana, darowizna nie zaistnieje

– wyjaśnia Katarzyna Fojcik, naczelnik Wydziału Edukacji rybnickiego magistratu.

Na sesji 23 września br. rybniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości.

Uzyskanie zgody Rady Miasta Rybnika to zielone światło dla sporządzenia aktu notarialnego, zawierającego zobowiązanie właściciela – Gminy Rybnik – do przeniesienia własności nieruchomości. Akt ten będzie załącznikiem do wniosku do Ministra Edukacji o utworzenie uczelni. Oczekujemy na sporządzenie wyceny przekazywanej nieruchomości, ma ona zostać sporządzona do końca września br.

– tłumaczy Jerzy Granek, naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika.

Przypomnijmy, że list intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie rybnickiego kampusu przy ul. Rudzkiej 13 (budynek C) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym został podpisany 17 grudnia 2020 r.

Czytaj także:

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj