Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rusza nabór do przedszkoli w Rybniku

Facebook Twitter

W najbliższy poniedziałek (13.03.) rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do placówek prowadzonych przez miasto. Tradycyjnie już nabór przeprowadzany będzie elektronicznie za pomocą specjalnej witryny internetowej (www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl) dostępnej dla rodziców przez dwa tygodnie (do 24 marca br.).

fot. quadic / pixabay.com

Formularz po wydrukowaniu i podpisaniu trzeba złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór będzie prowadzony przez witrynę: TUTAJ

A o czym powinni pamiętać rodzice zapisując dziecko do przedszkola?

O czym rodzice powinni pamiętać?

 • Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika
 • Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola
 • Nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka
 • Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

 • Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym
 • Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola
 • Kandydat, w stosunku, do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata
 • Kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat
 • Kandydat, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj