Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Uwaga rodzice! Dziś rusza nabór do przedszkoli w Rybniku

Facebook Twitter

Nabór do przedszkoli w Rybniku: W placówkach czeka 1350 wolnych miejsc. Rodzicu zapamiętaj - we wniosku wskazuje się aż trzy placówki!

Nabór do przedszkoli w Rybniku
fot.pixabay.com

Nabór do przedszkoli w Rybniku, rusza dokładnie dziś, czyli 4 marca. Dziś uruchomiona zostanie witryna naborowa w internecie. Zapisy bowiem – wzorem lat ubiegłych – odbywają się drogą internetową. Witryna naborowa, którą znajdziesz TUTAJ dla rodziców jest dostępna od 4 do 15 marca, przy czym – co trzeba podkreślić – kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Dzieci, które już teraz chodzą do przedszkola w Rybniku, nie biorą udziału w rekrutacji, a jedynie potwierdzają w swoim przedszkolu wolę kontynuacji nauki, ale musiały to zrobić w terminie do 23 lutego.

Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Nabór do przedszkoli w Rybniku: o czym rodzice powinni pamiętać?

Przede wszystkim w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika. Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola. Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, a wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.

Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym, dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2022 roku.

Nabór do przedszkoli w Raciborzu

Fot. Pixabay

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta:

 • kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
 • kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
 • kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
 • kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik jest 4950 miejsc, przy czym do naboru będzie dostępnych ok. 1350 miejsc gdyż pozostałe będą już zajęte przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Nowością w tym roku będą świeżo oddane do użytku (po rozbudowie) sale przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II przy ulicy Bernarda Kuglera w dzielnicy Ochojec. Mamy nadzieję, że ukończenie tej inwestycji rozwiąże problemy z miejscami w przedszkolu nie tylko w dzielnicy Ochojec ale również w dzielnicy Golejów.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj