Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rydułtowy: Co dalej z judo? Będą pieniądze na sport?

Facebook Twitter

W puli do podziału było 196 tysięcy złotych. Złożone wnioski opiewały na kwotę ponad 300 tysięcy. Dlatego trzeba było te środki podzielić. Tak burmistrz Rydułtów, Marcin Połomski, tłumaczy się z dotacji dla klubów sportowych przyznanych na 2020 rok.

Jak mówiliśmy już w Radiu 90: jedną z najniższych dostał UKS Dwójka Rydułtowy. Tu blisko 40 dzieci trenuje judo. Klub wnioskował do Urzędu Miasta w Rydułtowach o dotację w wysokości 34 tysięcy 50 złotych. Dostał 20 tysięcy:

Staramy się każde stowarzyszanie wspierać. Na ten rok został ogłoszony konkurs, jak co rok, na działania związane ze sportem. Nie każde stowarzyszenie dostało tę kwotę, którą wnioskowało. Też to nie jest do końca tak, że UKS „dwójka” dostało najmniejszą kwotę, ponieważ są stowarzyszenie, które dostały tylko 32% kwoty, o którą wnioskowały, 47% stowarzyszanie UKS „dwójka” otrzymało 59% kwoty, o którą wnioskowało.

– twierdzi Marcin Połomski, burmistrz Rydułtów. W porównaniu do innych klubów działających w mieście to jednak niezbyt wysoka kwota, biorąc pod uwagę, że piłkarski GKS Naprzód Rydułtowy cieszy się z dotacji na poziomie 100% wnioskowanej kwoty, to jest z 92 tysięcy złotych. Według jakich kryteriów przyznawane są dotacje na sport w Rydułtowach?

Te kryteria są tego typu: ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu oraz poziomu współzawodnictwa sportowego. Ocena, czy wnioskowana kwota mieści się w wysokości środków przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celów przedsięwzięcia. Ocena możliwości realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę. Analiza dotacji z budżetu miasta Rydułtowy. Ocena wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy na poziomie minimum 10%, a także przeznaczenia dotacji wydatków w zakresie sportu młodzieżowego na poziomie minimum 35%

A co z sukcesami zawodników? UKS Dwójka Rydułtowy w ubiegłym roku przywiózł z zawodów 297 medali. Sześciu zawodników reprezentuje Kadrę Śląska, a 2 należy do Kadry Narodowej. Osoby reprezentujące klub i rodzice trenujących judo zawodników czują się niezauważeni przez urzędników:

Podchodzimy obiektywnie do naszych stowarzyszeń, nie możemy działać jako osobiste odczucia. Ciesze się, że wszystkie stowarzyszania, które złożyły wnioski, miały je poprawne. Mogliśmy te kwoty przyznać. A kwotę, którą otrzymał UKS 'dwójka' nie jest mała, bo jest to 20 tysięcy zł. Zawsze można powiedzieć, że jest to mało albo dużo. Ale te 20 tysięcy to nie jest jedyna kwota, którą miasto przekazuje stowarzyszeniu. Ponieważ stowarzyszanie korzysta z obiektu miasta bezpłatnie. Gdybyśmy doliczyli tę kwotę, będzie ona znacznie wyższa. Można szacować, że jest to około 15 tysięcy dodatkowych kosztów.

odpowiada burmistrz Marcin Połomski i zachęca UKS do starania się o środki także z innych programów:

Samo stowarzyszenie ma możliwość startowania nie tylko w jednym konkursie, ale także jest ogłaszany z profilaktyki uzależnień i problemów alkoholowych i narkomanii. Większość stowarzyszeń sportowych, które w Rydułtowach działają, dodatkowo składają projekty w tym konkursie. UKS „dwójka” tylko w jednym konkursie startuje, może im to wystarcza. Inne stowarzyszanie szukają na innych polach dofinansowania. Więc tutaj zachęcam, żeby też składali i szukali możliwości w innych konkursach.

Dodajmy, że UKS Dwójka Rydułtowy wnioskuje zawsze o wsparcie także z budżetu miasta Rybnika, ponieważ w klubie trenują dzieci z tego miasta.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj