StartWiadomości

Rydułtowy z profilu. Zrób zdjęcie!

Jeśli okaże się najładniejsze ze wszystkich nadesłanych w danym miesiącu, przez 30 dni będzie „witać” odwiedzających rydułtowskiego Facebooka.

Dostarczyć zdjęcie w wersji elektronicznej w zaklejonej kopercie. W kopercie ma się znaleźć nośnik (najlepiej płyta CD lub DVD) oraz stosowne oświadczenie (do pobrania ze strony internetowej miasta) a także opis zdjęcia (zdjęć). Na kopercie trzeba umieścić dopisek „Rydułtowy z profilu”. Adres do wysyłki: Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy lub wysłać na adres internetowy um@rydultowy.pl

W tytule maila trzeba wpisać „Rydułtowy z profilu”. Oprócz zdjęcia (zdjęć) należy załączyć stosowne oświadczenie (do pobrania ze strony internetowej miasta).

Zostaw komentarz