Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Śląskie Orły Wolontariatu, wśród laureatów mieszkańcy regionu

Facebook Twitter

Karina Czyż z Istebnej i Anna Cieśla z Raciborza. Mieszkanki naszego regionu znalazły się w gronie laureatów konkursu Śląskie Orły Wolontariatu. Zostały uhonorowane w kategorii wolontariat indywidualny, kolejno na pierwszym i trzecim miejscu.

fot. slaskie.pl

Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a kapituła zwracała uwagę na zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. W sumie zgłoszono 48 kandydatur. Karina Czyż z Istebnej jest wolontariuszką od 16 lat, działała m.in. w stowarzyszeniu VIDES na rzecz dzieci i młodzieży. W 2018 roku założyła Fundację „JEST BOSKO!” kontynuującą działania wolontariatu w Istebnej, jako coroczną akcję wakacyjną dla dzieci. Uczestniczyła też w wolontariacie zagranicznym w Kamerunie, w Lille i w Senegalu. Brała udział w transporcie humanitarnym na Ukrainę. Za wsparcie uchodźców, doceniona została raciborzanka, Anna Cieśla: współtwórczyni Raciborskiego Centrum Pomocy i Wsparcia, które do tej pory odwiedziło ponad 2,5 tysiąca rodzin.

W kategorii Wolontariusz Organizacja Pozarządowa:

I Miejsce: Tyskie Centrum Wolontariatu Fundacja Internationaler Bund Polska

Tyskie Centrum Wolontariatu (TCW) to efekt aktywności, która opiera się na bezinteresownym zaangażowaniu społeczności od 2020 roku. Powstało z potrzeby pomocy mieszkańcom w trakcie wybuchu pandemii COVID-19. TCW łączy środowiska m.in. seniorów, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami. TCW wykazuje się dużym zaangażowaniem, promując ideę wolontariatu zarówno wśród NGO, instytucji jak i samych mieszkańców.

II Miejsce: Fundacja Militarnego Mikołaja

Fundacja edukuje dzieci i młodzież pod kątem bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zbliża do służb mundurowych. Fundacja bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach oraz organizuje wiele swoich akcji. Flagową imprezą Fundacji jest akcja „Militarny Mikołaj”, która jest organizowana już od 2016 r.

III Miejsce: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Mysłowice

Głównym celem działalności członków PTTK o/Mysłowice w zakresie wolontariatu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych turystyką (pieszą, rowerową, jeździecką) i krajoznawstwem, a co za tym idzie odciągnięcie ich od social mediów. Organizacja wycieczek, rajdów to poświęcenie własnego czasu innym. W ciągu roku to ok. 20 imprez, w tym najważniejsza Śląski Rajd Bez Barier, który został doceniony przez władze Śląska i Zarządu Głównego PTTK w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

W kategorii Wolontariusz Indywidualny:

I Miejsce: Karina Czyż

Karina Czyż z Istebnej jest wolontariuszem od 2006 roku, a więc 16 lat. Przez 12 lat działała jako wolontariusz stowarzyszenia VIDES na rzecz dzieci i młodzieży. W 2018 roku założyła Fundację JEST BOSKO! kontynuującą działania wolontariatu w Istebnej, jako coroczną akcję wakacyjną dla dzieci. Organizowała i uczestniczyła w wolontariacie zagranicznym w Kamerunie (2008 i 2010), w Lille (2014, 2015, 2016) i w Senegalu (2017, 2018). W 2022 roku brała udział w transporcie humanitarnym na Ukrainę.

II Miejsce: Dawid Korzeniowski

Dawid Korzeniowski od 20 lat jest wolontariuszem w placówkach-opiekuńczo wychowawczych w Bielsku-Białej. Początkowo jego działalność miała charakter pomocy finansowo-rzeczowej, a z czasem także związana była ze spędzaniem czasu wolnego z wychowankami. Dawid Korzeniowski jest niezwykle zaangażowany niemal w każdą sferę życia podopiecznych, udziela im korepetycji. W trakcie pracy wolontariackiej zdecydował się nawet na pełnienie funkcji rodziny zastępczej dla nastoletniego chłopca.

III Miejsce: Anna Cieśla

Zaangażowana we wsparcie uchodźców, współtwórczyni Raciborskiego Centrum Pomocy i Wsparcia gdzie zorganizowana grupa wolontariuszy rozdaje wyżywienie, środki chemiczne, ubrania oraz meble dla matek z dziećmi przebywającymi w powiecie raciborskim. Dotychczas centrum odwiedziło ponad 2,5 tysiąca rodzin. Twórczyni programu wsparcia dla uchodźców. Organizuje spotkania, warsztaty dla kobiet z Ukrainy, podczas których odbywają się zajęcia takie jak nauka języka polskiego, zapoznanie się z polską kulturą, wspólne pieczenie ciast i tworzenie ozdób, warsztaty jak odnaleźć się w obcym kraju oraz spotkania integracyjne. Stworzyła we współpracy z ukraińską psycholożką program wspierający rodziny ukraińskie, gdzie przez 6 miesięcy odbywały się spotkania z psycholożką, dające wsparcie potrzebującym.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj