StartWiadomości

ul. Hibnera w Rybniku zmienia nazwę

Dotyczy to ponad 830 zameldowanych tam osób oraz działających w tej okolicy 42 podmiotów gospodarczych. O zmianach Arkadiusz Żabka rozmawiał z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą:

Na ul. Hibnera siedzibę mają również trzy miejskie jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Kim był nowy patron?

Nowy patron ulicy ks. Henryk Jośko był budowniczym i długoletnim proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej na osiedlu Nowiny. Wśród parafian cieszył się wielkim zaufaniem, autorytetem i szacunkiem.

W pamięci rybniczan zapisał się jako założyciel i wielki dobroczyńca Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II oraz przyjaciel i opiekun rehabilitowanych tam dzieci. Nic więc dziwnego, że propozycja nazwania jego imieniem ulicy, przy której usytuowany jest ośrodek wyszła właśnie z tej placówki.

Ks. Jośko pomagał także w powstaniu i funkcjonowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, organizował kolonie dla węgierskich dzieci polskiego pochodzenia.

Pełnił też funkcje ogólnodiecezjalne: był m.in. dziekanem dekanatu Rybnik Centrum, duszpasterzem głuchych i niewidomych w Rybnickim Okręgu Duszpasterstwa Specjalnego, duszpasterzem niepełnosprawnych w archidiecezji katowickiej i Rejonowym Duszpasterzem Rodzin Rejonu Rybnickiego. Zmarł w 1997 roku.

Zostaw komentarz