Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

„Ustawa Kamilka” wchodzi w życie. Nowe przepisy karne po tragicznej śmierci dziecka

Facebook Twitter

W czwartek 15 lutego weszła w życie nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, znana jako "ustawa Kamilka", będąca odpowiedzią na dramatyczne wydarzenia, które wstrząsnęły opinią publiczną.

ustawa kamilka
fot. pixabay.com

„Ustawa Kamilka” – tragedia dziecka wstrząsnęła Polską

Głównym celem ustawy jest ochrona małoletnich przed przemocą. Zmieniają się przepisy dotyczące wysłuchania dziecka – będzie ono mogło zostać wysłuchane raz w toku postępowania, chyba że dobro dziecka wymaga ponownego przeprowadzenia tej czynności lub taką potrzebę zgłasza samo dziecko. W takim przypadku ponowne wysłuchanie przeprowadzać będzie ten sam sąd, chyba że jest to niemożliwe lub nie stoi temu na przeszkodzie dobro małoletniego.

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Jeżeli dziecko stało się ofiarą przestępstwa, a żaden z rodziców nie może występować w jego imieniu, sąd lub prokurator będą wnioskować o wyznaczenie reprezentanta dziecka. Osoba pełniąca tę funkcję będzie zobowiązana do składania sprawozdań na temat wykonywanej pracy co najmniej raz na cztery miesiące. Zmiana dotyczy także stawki wynagrodzenia reprezentanta, która wzrasta z 40% do 100% standardowej stawki pomocy prawnej.

Nowelizacja ustawy dotyka również ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Dodano nowy rozdział dotyczący standardów ochrony małoletnich, które mają być wdrażane m.in. w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dyrektorzy tych instytucji będą musieli zapewnić wdrożenie określonych standardów. Ustawa rozszerza również katalog podmiotów podlegających weryfikacji przy użyciu rejestru przestępców seksualnych, szczególnie dotyczy to osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, sportem i opieką nad małoletnimi.

Zmiany wprowadzają także procedurę tzw. Serious Case Review, czyli obowiązek analizowania najpoważniejszych przypadków przemocy wobec dzieci. Nowa ustawa wyposaża uczestników interwencji w dodatkowe narzędzie – kwestionariusz oceny ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, które będzie służyć ocenie sytuacji i podejmowaniu odpowiednich działań.

Podmioty objęte ustawą mają sześć miesięcy na wprowadzenie zmian i dostosowanie się do nowych standardów. Sędziowie, którzy orzekają w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, są zobowiązani do udziału w specjalistycznych szkoleniach mających na celu zwiększenie umiejętności rozpoznawania przez nich objawów krzywdzenia dziecka i zapewnienie mu dobra w przypadku sporu między rodzicami lub opiekunami.

Ustawa przewiduje również powołanie Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich, w skład którego wejdą przedstawiciele instytucji rządowych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. Zespołowi będzie przypisana rola w monitorowaniu i ocenie skuteczności działań mających na celu ochronę małoletnich.

Projekt ustawy został złożony w maju 2023 r. po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który zginął z rąk swojego ojczyma. Chłopiec był wcześniej wielokrotnie maltretowany przez ojczyma, a jego matka wiedziała o tym, ale nie podjęła żadnych działań mających powstrzymać przemoc. Dawid B., ojczym chłopca, został oskarżony o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad Kamilkiem oraz jego młodszym bratem Fabianem. Za swoje czyny grozi mu kara dożywotniego więzienia.

(PAP)

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024