Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

W Godowie też można już wypożyczyć książki

Facebook Twitter

Biblioteka główna już działa, filie jeszcze są zamknięte. Godów wznowił obsługę czytelników. Można wypożyczyć i zwrócić książki, czasopisma czy audiobooki.

fot.geralt/ pixabay.com

Zasady korzystania z biblioteki po wznowieniu obsługi czytelników.

Biblioteki funkcjonują tylko w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek, czasopism i audiobooków. Nie ma możliwości korzystania z wolnego dostępu do księgozbioru, z czytelni, urządzeń kopiujących oraz ze stanowisk komputerowych.

Czytelnicy zapisani do filii, mogą wypożyczać książki w GBP w Godowie.

Czytelnik zamawia książki, czasopisma oraz audiobooki telefonicznie, mailowo, poprzez media społecznościowe Facebook oraz poprzez konto biblioteczne w systemie PATRON (biblioteka.godow.pl).

Przed wejściem, w widocznym dla czytelnika miejscu, znajdują się informacje o zasadach korzystania z usług Biblioteki w czasie pandemii.
Czytelnicy powinni być zaopatrzeni w ochronną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki. Biblioteka zapewnia stanowisko do dezynfekcji dłoni.

  • Obsługa czytelników następuje po wcześniejszym umówieniu terminu odwiedzin:
    poniedziałek – od 9.00 do 14.00 (przerwa 11.00 – 12.00)
    wtorek – piątek – od 11.00 do 17.00 (przerwa 13.00 – 14.00)

Książki, czasopisma i audiobooki, podaje dyżurujący bibliotekarz znajdujący się za ochronną przesłoną z plexi, zaopatrzony w rękawiczki i maseczkę.
Czytelnik odkłada zwracane materiały biblioteczne w wyznaczone miejsce, do kartonu, pudła lub torby.
Zwroty podlegają 7 dniowej kwarantannie, po której zostaną odpisane z konta Czytelnika i włączone do księgozbioru.
Przy stanowisku obsługi czytelników może znajdować się tylko jedna osoba.
Dla zachowania bezpiecznej odległości między użytkownikami, wyznaczone zostają miejsca w odległości min. 2 m od siebie, w którym może przebywać osoba oczekująca.

Osoby przebywające w kwarantannie proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i nie odwiedzanie w tym czasie biblioteki.

Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osoby z wyraźnymi objawami choroby/przeziębienia.

Wszystkie planowane wydarzenia, spotkania autorskie, konkursy, spotkania grup zabawowych zostają odwołane.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj