Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Wnioski do jastrzębskiego budżetu obywatelskiego. Ostatni dzwonek!

Facebook Twitter

Zgłaszać je można do środy (15.04.). W przyszłym roku na propozycje od mieszkańców wydanych zostanie prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych.

Pieniądze na realizację zadań zostały podzielone na 21 osiedli i sołectw, w ten sposób, że 30% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 35% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec, który w tym roku kończy co najmniej 16 lat. Propozycja nie musi być poparta podpisami jej zwolenników. Jedyny podpis pod wnioskiem składa sam wnioskodawca. Istotne jest, że jeden mieszkaniec może złożyć tylko jeden wniosek.

W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych.

Wypełnione wnioski można składać do 15 kwietnia br.:

  • listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
  • osobiście do skrzynki wystawionej przed budynkiem Urzędu Miasta,
  • elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.

Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.jastrzebie.pl, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja.

W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się głosowanie. W przypadku, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.

Więcej TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj