Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Woda niezdatna do picia w Pstrążnej. Dotyczy szczególnie dzieci i kobiet ciąży

Facebook Twitter

Woda niezdatna do picia w Pstrążnej. Decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Rybnika, dzieci do 12. roku życia i kobiety ciężarne nie mogą pić wody z wodociągów w Pstrążnej.

Fot. pixabay.com

W wodociągach spółki gminnej w Lyskach podczas rutynowej kontroli wykryto zbyt dużą ilość azotanów. Próbki wysłano do badań w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Ekspertyza nie pozostawia złudzeń, spożycie wody byłoby niebezpieczne dla części klientów, je to woda niezdatna do picia.

Wioletta Lubańska-Samborska: Woda nie może być wykorzystywana do picia oraz sporządzania posiłków dla noworodków, dzieci poniżej 12. roku życia oraz kobiet ciężarnych. Wtedy preferowana jest zastąpienie wody wodociągowej wodą butelkową. Woda wodociągowa nie jest zalecana do mycia zabawek wkładanych przez dzieci do ust, np. smoczki czy gryzaki. W odniesieniu do pozostałych konsumentów przez ten instytut zaleca się też ograniczyć spożycia wody wodociągowej maksymalnie do jednego litra na dobę. Reszta zapotrzebowania powinna zastąpić się wodą butelkowaną i woda może być wykorzystywana do mycia, prania, zmywania powierzchni pozostałych celów bytowych.

Woda niezdatna do picia. Zagrożone małe dzieci

fot. pixabay.com

Zbyt duże stężenie azotanów w wodzie może być szkodliwe dla małych dzieci i kobiet ciężarnych:

Wioletta Lubańska-Samborska: Przede wszystkim właśnie dla dzieci, bo wtedy uszkadza hemoglobinę i tym samym skuteczny transport krwi jest zaburzony. Dlatego najbardziej na to narażone są małe dzieci.

Radio 90: Jak długo mogą potrwać utrudnienia?

Wioletta Lubańska-Samborska: Jeżeli chodzi o odstępstwo, ono została wydana na okres półtora roku, czyli do 14 października 2024 roku. W tym okresie spółka ma czas na to, żeby przeprowadzić działania naprawcze i żeby tę wodę doprowadzić do odpowiedniej jakości.

Z Wiolettą Lubańską-Samborską kierownik działu higieny komunalnej i środowiska w rybnickim Sanepidzie rozmawiał Arkadiusz Żabka.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 14.04.2023r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pstrążnej (woda pochodząca z ujęcia głębinowego) zaopatrującego większą część miejscowości Pstrążna (za wyjątkiem Podlesia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku na podstawie §26 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w związku z decyzją z dnia 14.04.2023 r. numer ONS-HKiŚ.9027.3.113.2023 udzielający zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi informuje, że:

  • woda nie może być wykorzystywana do picia oraz sporządzania posiłków dla noworodków, dzieci poniżej 12 roku życia oraz dla kobiet ciężarnych. Preferowane jest zastąpienie wody wodociągowej wodą butelkową,
  • wody wodociągowej nie zaleca się używać do mycia akcesoriów stosowanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust np. smoczki, gryzaki,
  • w odniesieniu do pozostałych konsumentów zaleca się ograniczyć spożycie wody wodociągowej maksymalnie do 1 litra na dobę, resztę zapotrzebowania powinno zastąpić się wodą butelkowaną o jakości w pełni zgodnej z wymaganiami prawnymi,
  • woda może być wykorzystana do mycia, prania, zmywania powierzchni i pozostałych celów bytowych.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje o przydatności wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa tj.

  • analizy laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Pstrążnej (woda pochodząca z ujęcia głębinowego) zaopatrującego większą część miejscowości Pstrążna (za wyjątkiem Podlesia) wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości azotanów,
  • na okres do 14.10.2024 r. udzielona została zgoda na odstępstwo; wartość parametru azotanów nie może być w wyższa niż 75 mg/l,
  • do końca obowiązywania odstępstwa nakazano przeprowadzenie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie zawartości azotanów do obowiązujących wymagań prawnych tj. ≤50 mg/l,
  • pod względem mikrobiologicznym jakość wody odpowiada wymaganiom,
  • odstępstwo wiąże się z podwyższonym narażeniem konsumentów wody na azotany(V) oraz istotnym ryzykiem zdrowotnym, w szczególności dzieci.

Zgodnie z §33 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku zapewnia doradztwo konsumentom, dla których udzielone odstępstwo może stanowić szczególne zagrożenie zdrowotne. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 422 40 09 wewnętrzny 103,123,128 w dni robocze w godzinach 7.00-14.35.

Komunikat obowiązuje przez cały okres trwania odstępstwa- czytamy na gov.pl.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj