Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Z kompostownikiem taniej w Rybniku

Facebook Twitter

Z kompostownikiem będzie taniej. Od 1 września rybniczanie, zbierający bioodpady przy domach, zapłacą miesięcznie o 6 zł mniej za wywóz odpadów. Uchwałę w tej sprawie przyjęli rybniccy radni na ostatniej sesji (21.05.).

Fot. couleur \ pixabay.com

Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Aby skorzystać ze zwolnienia konieczne będzie złożenie nowej deklaracji i zaznaczenie w niej faktu korzystania z przydomowego kompostownika. Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

Przeprowadzona przez miasto kalkulacja wskazuje, że zmniejszone koszty transportu i zagospodarowania bioodpadów, które trafią do kompostowników eksploatowanych przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, korzystających ze zwolnienia w opłacie, powinny zrekompensować ubytki dochodów do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

– wyjaśnia Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Szczegółowe efekty wprowadzonego zwolnienia z części opłaty znane będą po wejściu w życie nowych zasad i poznaniu liczby mieszkańców z nich korzystających.

Nowe deklaracje obowiązywać będą od 1 września i składać je można będzie:

  • w formie papierowej, w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2;
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: https://www.sekap.pl;

Zgodnie z przepisami, w 2020 roku 50% odpadów komunalnych gromadzonych powinno być w sposób selektywny. Niestety w Rybniku wciąż zbyt mała ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. To bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie tych parametrów naraża miasto na dotkliwe kary środowiskowe.

Dane z morfologii odpadów wykonanej dla Miasta Rybnika przez Główny Instytut Górnictwa w 2018 r. mówią, że w zmieszanych odpadach komunalnych znajduje się ok. 35% bioodpadów, które podlegają wydzieleniu. Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wprowadzony został w Rybniku 1 stycznia br.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj