Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budżet Godowa przyjęty. Jakie będą inwestycje?

Facebook Twitter

Po stronie wydatków budżet opiewa na kwotę 93 mln 555 tys. zł, zaś po stronie dochodów na kwotę 84 mln 752 tys. zł. Deficyt wyniesie 8 mln 802 tys. zł. Budżet Godowa - co w nim zapisano?

Budżet Godowa przyjęty jednogłośnie. Gmina stawia w przyszłym roku na inwestycje w infrastrukturę.

W przyszłym roku wśród inwestycji znalazła się kontynuacja budowy przedszkola w Łaziskach (4,2 mln zł) i oddziałów przedszkolnych w Krostoszowicach (2,3 mln zł). Rozpocznie się także budowa infrastruktury treningowej przy OSP w Łaziskach (1,2 mln zł). Zaplanowano również kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach i Krostoszowicach (2,2 mln zł). To tylko niektóre z zapowiadanych w gminie inwestycji, w sumie radni zaakceptowali wydanie na nie, 1/3 przyszłorocznych pieniędzy.

Aż 29 % zaplanowanych wydatków, to wydatki inwestycyjne

– podkreślił podczas sesji Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk. Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić:

 • kontynuację budowy przedszkola w Łaziskach: 4 mln 196 tys. zł,
 • kontynuację budowy oddziałów przedszkolnych w Krostoszowicach: 2 mln 352 tys. zł,
 • przebudowę budynku w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja: 2 mln 455 tys. zł,
 • ozpoczęcie budowy infrastruktury treningowej przy OSP w Łaziskach: 1 mln 275 tys zł,
 • kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach i Krostoszowicach: 2 mln 284 tys. zł,
 • rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie: 2 mln 856 tys. zł (zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.),
 • dotacje dla powiatu na prace modernizacyjne na drogach powiatowych 1 mln 200 tys. zł,
 • przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola w Skrzyszowie wraz z termomodernizacją – 500 tys. zł,
 • modernizację obiektu sportowego w Godowie oraz przebudowę boiska przy ZSP w Skrbeńsku – 2 mln 201 tys. zł,
 • poprawę istniejącej nawierzchni na drogach gminnych w sołectwach Godów, Skrzyszów i Podbucze wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowę PSZOK-u – 3 mln 312 tys. zł,
 • poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez montaż OZE – 1 mln 412 tys. zł.

Łącznie na inwestycje Gmina planuje wydać w 2024 r. kwotę ponad 27 mln 200 tys. zł. – Na część wymienionych zadań Gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w łącznej kwocie 16 mln 641 tys. zł. Aby realizować zadania inwestycyjne, także na te, na które udaje się nam pozyskać dotacje, musimy sięgać po kredyty czy też pożyczki. W budżecie na 2024 r. zaplanowano w przychodach kredyt w wysokości 8 mln zł. Zarazem spłacimy także część zadłużenia w kwocie: 3 mln 109 tys. zł.

Niewystarczające wsparcie dla samorządów

Mając na uwadze dbanie o dobry stan naszych finansów, kolejny rok planujemy budżet z tzw. nadwyżką operacyjną, czyli różnicą między wydatkami i dochodami bieżącymi

– podkreślił podczas sesji Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk. Zarazem zauważył, że coraz trudniej osiągnąć dobry wynik finansowy.

Niestety kolejny rok obserwujemy, iż wzrost dochodów nie podąża za wzrostem wydatków. W roku 2024 wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy, z wyłączeniem zadań unijnych oraz zleconych wzrosły o 7,26 % przy wzroście po stronie dochodów o 3,57%. Środki otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające na sfinansowanie zadań, których dotyczą. Z własnych środków musimy np. dofinansować funkcjonowanie szkół

– podkreślił Wójt Mariusz Adamczyk.

Mieszkańców czeka w 2024 r. 13-procentowy wzrost podatków od nieruchomości, przy czym Ministerstwo Finansów wskazywało na konieczność wyższej, bo sięgającej 15% podwyżki podatków.

Wprowadzając zwolnienia w podatkach oraz obniżając górne stawki podatku od nieruchomości, ograniczyliśmy wpływy do budżetu gminy o blisko 1 mln 700 tys. zł. Zwalniając z podatku sieci kanalizacyjne obniżyliśmy wpływy o około 1 mln 400 tys. zł. Jednak gdyby zakład kanalizacyjny płacił nam ten podatek, przełożyłoby się to na wysokości opłat za odbiór ścieków, jaką ponoszą mieszkańcy

– zaznaczył wójt Mariusz Adamczyk.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj