Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budżet obywatelski w Rybniku: 13 projektów urzędnicy ocenili negatywnie. Dlaczego?

Facebook Twitter

5,7 miliona złotych przeznaczono na budżet obywatelski Rybnika. Projekt złożone przez mieszkańców są już po wstępnej ocenie urzędników.

Budżet obywatelski w Rybniku

Budżet Obywatelski  w Rybniku w toku. Właśnie zakończona została ocena formalna i merytoryczna projektów lokalnych i ogólnomiejskich zgłoszonych do realizacji w przyszłym roku. 13 projektów łącznie zostało zaopiniowanych negatywnie. Nie spełniały bądź wymogów formalnych, bądź też nie zyskały pozytywnej opinii pracowników Urzędu Miasta, którzy weryfikowali, czy jest on – na przykład –  zgodny z planami miasta.

Budżet obywatelski: źle zaplanowane nasadzenia drzew

I tak negatywnie zaopiniowany został między innymi projekt dotyczą nasadzenie kilkuset drzew w rybnickich dzielnicach. Zarząd Zieleni Miejskiej weryfikujący ten wniosek stwierdził, że projekt oszacowany został na ponad 700 tysięcy złotych, a tymczasem posadzenie tak dużych drzew będzie wymagało specjalistycznego sprzętu, co znacznie podwyższy koszty. Z miejskimi planami sprzeczny był natomiast budowy inteligentnych przejść dla pieszych na obrzeżach miasta. To negatywnie  projekty ogólnomiejskie. Ale z listy inicjatyw, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców skreślono także pomysł na doświetlenie dzielnicy Boguszowice Stare, oraz projekt modernizacji i termomodernizacji budynku klubowego na stadionie miniżużlowym w Chwałowicach. W tym drugim przypadku projekt dzielnicowy złożyła osoba, która nie mieszka na terenie wspomnianej dzielnicy. Urzędnicy wyliczyli, iż znacznie więcej niż planowali mieszkańcy będzie także kosztowała modernizacja chodnika przy ulicy Żołędziowej i ten projekt także ocenili negatywnie.

Budżet obywatelski w Rybniku: Teraz czas na skorygowanie wniosków

Teraz, w terminie do 5 dni roboczych  jest możliwość skorygowania projektu, w tym zmiany jego lokalizacji bądź łączenia z innymi projektami, wyłącznie na wniosek lub za zgodą projektodawcy – mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka Urzędu Miasta w Rybniku.

Agnieszka Skupień: Do pięciu dniu roboczych, czyli do 28 sierpnia, można skorygować swój projekt po ocenie przez urzędników. Zaś do 7 dni roboczych, czyli do 30 sierpnia można się odwołać od decyzji prezydenta o projekcie złożonym do budżetu obywatelskiego. Przypomnę jeszcze, że ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 22 września tego roku. Głosowanie nad projektami jest zaplanowane od 2 do 8 października.

Przypomnijmy, że w głosowaniu  mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rybnika, bez względu na wiek.  Każdy głosujący dysponuje dwoma głosami: jednym na projekty o znaczeniu ogólnomiejskim i jednym na projekty o znaczeniu lokalnym (bez względu na dzielnicę zamieszkania).  Głosowanie odbędzie się elektronicznie za pośrednictwem Internetu lub pisemnie w punktach na terenie miasta. Lokalizacja punktów zostanie podana w późniejszym terminie.

Czytaj także: 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj