Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budżet Obywatelski w Żorach. Nowe boisko, ścieżka czy wóz dla strażaków?

Facebook Twitter

Budżet obywatelski w Żorach - w puli jest 2,5 mln zł. Na jakie projekty postawią mieszkańcy? Ścieżka rowerowe, boisko czy nowa droga?

Budżet obywatelski w Żorach - już po weryfikacji wniosków

Budżet obywatelski w Żorach 2024 w toku. Projekty złożone przez mieszkańców zostały już zweryfikowane, teraz czas na kolejny ruch mieszkańców, którzy w głosowaniu wskażą te pomysły, które mają zostać zrealizowane. Czy w ramach budżetu stara Bażanciarnia zmieni swoje oblicze? A może w mieście powstanie nowe boisko, ścieżka wokół Śmieszka albo strażacy z OSP w Roju – dostaną nowy wóz bojowy? To tylko niektóre z ogólnomiejskich propozycji.

Budżet obywatelski w Żorach bez projektu saunarium

W sumie mieszkańcy zgłosili czternaście projektów ogólnomiejskich, z czego trzynaście zostało ocenionych pozytywnie. Przepadła tylko propozycja dotycząca budowy na terenie miasta saunarium ze strefą relaksu.  Przypomnijmy, że w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2024 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musiała wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie mogła przekraczać kwoty przeznaczonej na ŻBO czyli 2 500 000 zł.

Wszystkie projekty zgłoszone przez żorzan trafiły do członków Zespołu Weryfikującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem była weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie

wylicza Adrian Lubszczyk, naczelnik wydziału promocji w żorskim Urzędzie Miasta.

Budżet obywatelski w Żorach – zgłoszone projekty:

 • Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach-Roju – Wartość: 450 000,00 zł;
 • Przystanek Bażanciarnia – Leśna Akademia – Wartość: 1 582 627,12 zł;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Żor oraz stworzenie aktywnej przestrzeni dla lokalnej społeczności poprzez budowę drogi asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Żory – Kleszczów (rejon ulic Srebrna, Szafirowa, Diamentowa i Kujawska) – Wartość: 1 550 000,00 zł;
 • Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim w Żorach – Wartość: 2 049 999,18 zł;
 • „Bezpieczna droga do szkoły – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pukowca” – Wartość: 500 000,00 zł;
 • Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą na starym boisku LKS Rój – Wartość: 2 476 000,00 zł;
 • Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 m z rozbiegiem skoku w dal wraz z piaskownicą przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach – Wartość: 244 005,92 zł;
 • Budowa Bike Parku i pump tracka przy ulicy Miłej – Wartość: 2 144 500 zł;
 • „Naukowo sensoryczny Plac Zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach” – Wartość: 137 712,00 zł;
 • „Ścieżka wokół Śmieszka” czyli projekt ścieżki rowerowej przy zbiorniku „Śmieszek” w rejonie ul. 11 Listopada w Żorach – Wartość: 559 650,00 zł;
 • Zacumuj w Żorach – rewitalizacja strefy wypoczynku nad Stawem Śmieszek wraz z remontem stanicy harcerskiej – Wartość: 514 500,00 zł;
 • Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28 m x 15 m w Żorach na osiedlu Pawlikowskiego obok Zespołu Szkół Specjalnych – Wartość: 320 000,00 zł;
 • Poprawa bezpieczeństwa – doświetlenie przejść dla pieszych w Żorach – Wartość: 900 000,00 zł.

Obecnie trwa jeszcze procedura odwoławcza, po której nastąpi etap głosowania na poszczególne projekty.

Czytaj także: 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj