StartWiadomości

Budżet Obywatelski w Rydułtowach: dwa miesiące czasu, by przygotować projekty

Zgłaszać projekty będzie przez stronę internetową budzet.rydultowy.pl

Jakie projekty mogą być zgłaszane ?

Zasadniczo wszystkie, z których korzyść czerpać będą mieszkańcy Miasta Rydułtowy. Są jednak pewne ograniczenia, z którymi koniecznie należy się zapoznać (aby uniknąć późniejszego rozczarowania).

Jaki charakter mają (mogą) mieć projekty ?

Nie ma tu ograniczenia. Mogą to być projekty o charakterze inwestycyjnym, drobne zagospodarowanie przestrzeni, imprezy o charakterze integracyjnym, inne zależne od pomysłowości wnioskodawcy. Projekty dotyczyć mogą całego miasta, jak i jego części. Mogą dotyczyć np. najbliższej okolicy autora projektu.

Zasadniczym warunkiem dla projektów jest koszt ich realizacji – nie może przekroczyć 25 tys. zł.

Co będzie się działo ze zgłoszonymi projektami ?

Zgodnie z regułami demokracji, projekty, które przejdą fazę oceny formalnej, zostaną oddane pod ocenę mieszkańców. W dniach od 21 października do 10 listopada 2019 roku mieszkańcy będą mogli głosować na wybrany przez siebie projekt. Głosować będzie można przez stronę internetową, bądź papierowo we wskazanych lokalizacjach (papierowo w dniach od 21 października do 8 listopada).

Które projekty będą realizowane ?

Zrealizowane w 2020 roku będą te projekty, które otrzymają co najmniej 100 głosów oraz uzyskają największą ilość głosów – do wyczerpania puli 100 tys. zł (minimum 4 projekty).

Co jest jeszcze ważne ?

Ważne jest to, że realizacją projektów zajmie się w 2020 roku Urząd Miasta. Jednak nie zwalnia to autorów projektu od dokładnego określenia miejsca i sposobu realizacji projektu.

Zostaw komentarz