Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Centralna Baza Emisyjności Budynków: „Wreszcie samorząd uzyska informację”

Facebook Twitter

"Wreszcie administracja samorządowa uzyska informację na temat jakości ogrzewania na terenie swojej gminy"- tak w Rybniku komentują start Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jutro (1.07.) rozpoczyna się zbieranie deklaracji czym ogrzewamy domy.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca na złożenie deklaracji będzie miał 12 miesięcy, dla nowo powstałych domów termin będzie wynosił 14 dni. Centralna Baza Emisyjności Budynków przygotowana została przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Prezydent Piotr Kuczera jest członkiem Komitetu Sterującego projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji), który pracuje nad przygotowaniem centralnej bazy emisyjności. Projekt jest realizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego pod przewodnictwem Doroty Cabańskiej p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zadania Komitetu Sterującego koncentrowały się w głównej mierze na określeniu kierunku prowadzonych prac, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania produktów projektu.

Członkowie zespołu:

 • Dorota Cabańska, Przewodnicząca Komitetu Sterującego, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza
 • Anita Kukawska, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Agnieszka Sosnowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu
 • Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • Piotr Łyczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
 • Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika
 • Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Skawina
 • Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
 • Andrzej Guła, Prezes Polskiego Alarmu Smogowego
 • Paweł Myjak, Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj