StartKultura

Folder rybnickich twórców i artystów

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: kultura@um.rybnik.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2017 r.

Rybnickich Twórców i artystów, zainteresowanych udziałem w folderze, prosimy o przesłanie zdjęcia i opisu twórczości/działalności zgodnie z poniższymi wytycznymi:

•  Fotografia powinna jak najlepiej charakteryzować działalność artystyczną (niekoniecznie autoportret, może to być na przykład także zdjęcie wybranej pracy). Powinna być przygotowana do wydruku w formacie 15x15cm (300 dpi, CMYK, ok. 3000x3000px). Wraz z nadesłaną fotografią należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na jej wykorzystanie (w załączeniu).

•  Opis powinien zawierać dane kontaktowe (np. e-mail, www, numer kontaktowy) oraz kilka słów odnoszących się do wykonywanej działalności. Może dotyczyć np. najważniejszych wystaw, dzieł i nagród. Limit znaków dla całego zamieszczanego tekstu stanowi 1800 wraz ze spacjami.

•  Swoją działalność należy zakwalifikować do jednej z zaproponowanych kategorii albo podać nową:  muzyka klasyczna, jazz, fusion, smooth, blues, rock, metal, muzyka elektroniczna, pop, rock, r’n’b, hip-hop, rap, folk, piosenka artystyczna, kabaret, taniec, literatura, fotografia, malarstwo, sztuki plastyczne, moda, film, inne (np. bractwo ognia, grupa rekonstrukcyjna).

Opracowaniem przesłanego materiału zajmuje się Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do korekty nadesłanych informacji.

Przedstawicieli stowarzyszeń, aktywnie współtworzących kulturę w Rybniku prosimy o przesyłanie opisów swojej dzielności, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

•  Tekst powinien zawierać 1200 znaków ze spacjami oraz obejmować przede wszystkim dane zapewniające szybki kontakt (np. numer kontaktowy, e-mail, adres www). Oprócz tego należy scharakteryzować działalność kulturalną, w której stowarzyszenie się specjalizuje. Można to zrobić na przykład poprzez opis najbardziej udanych realizacji.
Redakcja także w tym przypadku zastrzega sobie prawo do korekty nadesłanych tekstów.

•  Swoją działalność należy zakwalifikować do jednej z zaproponowanych kategorii albo podać nową:  muzyka klasyczna, jazz, fusion, smooth, blues, rock, metal, muzyka elektroniczna, pop, rock, r’n’b, hip-hop, rap, folk, piosenka artystyczna, kabaret, taniec, literatura, fotografia, malarstwo, sztuki plastyczne, moda, film, inne (np. bractwo ognia, grupa rekonstrukcyjna).

Zostaw komentarz