Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Idą mrozy – zabezpieczcie krany i instalacje wodne

Facebook Twitter

Spore mrozy zapowiadają meteorolodzy na najbliższy tydzień, nawet w dzień termometry mogą pokazać kilkunastostopniowe ujemne temperatury. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej przypominają o zabezpieczeniu instalacji wodnych

instalacje wodne

Instalacje wodne w zimie są szczególnie narażone na awarie

Okres zimowy wymaga od właścicieli nieruchomości prac porządkowych zabezpieczających m.in. przed niskimi temperaturami. Te mają wpływ na urządzenia wodociągowe, które nieodpowiednio lub w ogóle niezabezpieczone, mogą ulec awarii. Warto przypomnieć, że ten obowiązek leży po stronie właśnie właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej na swojej stronie internetowej przypominają, akie działania należy podjąć, by nie doprowadzić do zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnić drzwi i okna,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem, pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym nie chłonącym wody tak, aby możliwy był odczyt stanu wodomierza,
  • dokonać oczyszczenia studzienek wodomierzowych – usunąć z nich wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu, a także należy zwrócić uwagę, żeby studnia w okresie mrozów była dokładnie zamknięta,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia należy ocieplić,
  • jeżeli instalacja wodociągowa używana jest tylko latem – należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Jeśli odpowiednio wcześniej nie zadbamy o zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed mrozem, skutkiem może być nie tylko brak wody. Po likwidacji usterki często konieczna jest wymiana i wodomierza, i uszkodzonej instalacji, co generuje dodatkowe koszty, obciążające właściciela.

Co zrobić gdy dojdzie do awarii?
Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody. Wyciek należy zgłosić do wodociągów, które dokonają wymiany wodomierza, jest to jednak usługa odpłatna.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj