Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rusza nabór w programie „Przydomowa oczyszczalnia”. Można składać wnioski

Facebook Twitter

Sporym zainteresowaniem cieszyły się poprzednie edycje, dlatego urzędnicy WFOŚiGW przypuszczają, że ta również szybko się zakończy. Dzisiaj (2.04) rusza nabór do wznowionego programu "Przydomowa oczyszczalnia" prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

przydomowa oczyszczalnia
fot. poglądowe

Od 2 kwietnia można znowu starać się o dofinansowanie na inwestycje w miejscach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej

Tomasz Bednarek: Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, czyli odbiorcy indywidualni tego programu, mieszkańcy naszego województwa. Ci, którzy dodatkowo nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji komunalnej, miejskiej oraz na terenach, gdzie samorządy nie planują w ciągu najbliższych pięciu lat budowy takiej sieci kanalizacyjnej. To są potencjalni beneficjenci tego programu i zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o wznowienie tego programu także na wniosek mieszkańców.

– mówił Tomasz Bednarek, dyrektor katowickiego oddziału WFŚiGW. Kolejna edycja programu została otwarta, w poprzednich dofinansowanie otrzymało około 600
beneficjentów.

Tomasz Bednarek: Ci wszyscy z Państwa, którzy planują już w tym okresie wiosenno-letnim budowę takiej instalacji, takiej przydomowej oczyszczalni, to na pewno warto ten wniosek szybko złożyć. Natomiast myślę, że to też nie będzie tydzień, dwa, trzy tygodnie, tylko dłuższy okres czasu, kiedy te wnioski będziemy przyjmować. Ale to wszystko zależy od mieszkańców i zainteresowania.

Dodatkowe pieniądze będzie można otrzymać w wysokości do 50% wartości oczyszczalni, jednak nie więcej niż 8 000 złotych. Więcej szczegółów dotyczących samego programu, jak i informacji o tym jak złożyć wniosek, znajdziecie na naszej stronie

Szczegóły programu programu „przydomowa oczyszczalnia”

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Budżet programu wynosi 4.000.000,00 zł. Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł. W poprzednich edycjach tego programu dofinansowanie otrzymało około 600 beneficjentów.

Przydomowa oczyszczalnia. Jak złożyć wniosek?

  • Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  • Pobrać, zapisać na dysku a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” – dostępnej w portalu beneficjenta.
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników do Biura Podawczego WFOŚiGW zlokalizowanym przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Więcej informacji: www.wfosigw.katowice.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj