Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kolejny etap budowy S1 do granicy ze Słowacją

Facebook Twitter

Kolejny etap budowy S1 do granicy ze Słowacją ukończony. Przebita została ostatnia nawa drugiego tunelu Przybędza – Milówka w masywie Białożyńskiego Gronia.

Kolejny etap budowy S1
fot.gov.pl

Kolejny etap budowy S1

Obwodnica Węgierskiej Górki, to inwestycja o wartości prawie 1,4 mld zł. Tym samym zakończyło się drążenie wszystkich tuneli. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca w dłuższym z dwóch tuneli wykonywanych w masywie Białożyńskiego Gronia przebito nawę w kierunku Zwardonia. Z kolei zakończenie drążenia krótszego tunelu nastąpiło pod koniec 2022 r. Tunele, których druga nawa jest dziś przebijana, wykonywano od listopada 2020 r. Z powodu zawału skał trzeba było prace przerwać i zacząć w innym miejscu. Ten odcinek S1 ma być gotowy w za 1,5 roku.

Kolejny etap budowy S1, fot.gov.pl

Kolejny etap budowy S1. W ramach zadania powstają dwa tunele:

Pierwszy tunel pod masywem Barania Góra o długości 834 metrów, drugi pod masywem Białożyńskiego Gronia o długości 1 km. Tunele są drążone Nową Austriacką Metodą Górniczą (NATM) całym przekrojem, aby nie osłabić górotworu. W obu będą dwie nawy połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi. Budowane są też estakada o długości 940 m nad ulicami Zielona Górna i Zielona w Węgierskiej Górce oraz trzy mosty drogowe (w sumie 2,3 km), a także pozostałe estakady w ciągu drogi S1 (łącznie będzie ich pięć o sumarycznej długości 3,7 km). Na trasie wykonywanych jest 10 murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 96 tys. m2. Węzły Przybędza i Milówka są rozbudowywane o dodatkowe łącznice. Przekrój trasy będzie jednojezdniowy przed i za tunelami (3,7 km) po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W tunelach i między nimi będzie miał dwie dwupasowe jezdnie (4,8 km).

W krótszym tunelu pod koniec czerwca betonowano spąg, najniżej położoną część obudowy zasadniczej. W nawie do Zwardonia jest już 59 z 69 segmentów spągu oraz 19 segmentów pozostałej części obudowy (kaloty). Tu zaawansowanie prac to około 57 proc. W sąsiedniej (w stronę Żywca), od maja zabetonowano 19 segmentów spągu, czyli 14 proc. całości.

Ogólne zaawansowanie robót całego tego odcinka S1 przekracza 66 proc. W przypadku prac mostowych to 85 proc., drogowych 61 proc., wykopy wykonano w 97 proc., a nasypy w 87 proc. 17 lipca zakończono betonowanie ustroju nośnego na najdłuższej estakadzie (940 m).

Kolejny etap budowy S1, fot.gov.pl

Umowę z konsorcjum Mirbud (lider), Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż o wartości prawie 1,4 mld złotych podpisano 10 października 2019 r. z pierwotnym terminem zakończenia umowy przypadającym 10 sierpnia 2023 r. W związku jednak z licznymi okolicznościami, jakie napotkały wykonawcę, przełożono go na przełom 2024 i 2025 r. Z uwagi jednak na konieczne procedury odbiorowe, ten odcinek drogi S1 udostępniony będzie kierowcom w I połowie 2025 r.

Kolejny etap budowy S1, fot.gov.pl

Droga ekspresowa S1 – część korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej

S1 Pyrzowice – Zwardoń jest elementem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Biegnie od autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Jej słowackim przedłużeniem jest autostrada D3 relacji Żylina – Skalité. Trasa liczy 148 km, przy czym częściowo jest drogą ekspresową, a częściowo ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za 136 km. Pozostałe fragmenty są w zarządzie Prezydentów Miast Dąbrowa Górnicza (4,62 km), Tychy (4,98 km) i Bielsko-Biała (2,37 km). Odcinek Pyrzowice – Zwardoń częściowo jest drogą ekspresową, a częściowo ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Po ich wykonaniu cały odcinek S1 będzie posiadał klasę drogi ekspresowej.

W realizacji jest aktualnie 55 km drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim. To odcinki Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (niemal 7 km), Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała (cztery zadania, w sumie prawie 40 km) oraz Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki, 8,5 km). Wartość tych inwestycji przekracza 4 mld zł.

S1 z dofinansowaniem unijnym

Blisko 441 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę odcinka drogi S1 Oświęcim -Suchy Potok (docelowo Bielsko-Biała Hałcnów) w ramach projektu S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. To ostatnia umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) zawarta przez GDDKiA.

Źródło: GDDKiA Katowice

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj