Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

„Ready to help” czyli nowe auto dla ochotników w Zabełkowie

Facebook Twitter

Samochód bojowy kupiła gmina Krzyżanowice w ramach transgranicznego projektu. Auto o mocy 285 KM z napędem na cztery koła, posiada zbiornik wody o pojemności 3 tysięcy litrów. Warte jest ponad 750 tysięcy złotych, z czego 85 % to dofinansowanie z polsko- czeskiego programu: „Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia”.

Na wyposażeniu auta Volvo jest m.in. autopompa dwuzakresowa, szybkie natarcie z prądownicą wysokociśnieniową, działko wodne, układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. W wyposażeniu znajduje się też maszt oświetleniowy z najaśnicą i radiostacją.

„Ready to help – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” jest dofinansowany z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wspólne zarządzanie ryzykiem”. W realizację projektu zaangażowanych jest 10 partnerów: Euroregion Silesia jako partner wiodący projektu, jednostki ochotniczych straży pożarnych z siedmiu granicznych gmin czeskich (Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelna, Piszcz, Hać, Szylerzowice) i dwóch polskich (Krzyżanowice i Krzanowice). Wartość całego projektu „Ready to help” to 4.480.737,89 zł, dofinansowanie 3.808.627,19 zł..

Na realizację projektu gmina Krzyżanowice otrzymała największą pulę środków unijnych ze wszystkich beneficjentów: 994.546,00 zł. Całkowite wydatki w ramach projekty to kwota 1.170.054,00 zł. Wszystkie jednostki OSP dostały nowy sprzęt, mundury oraz sprzęt ratowniczy, torby R1. Ponadto zostały zakupione kamery termowizyjne i defibrylatory.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj