Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Śląski pakiet dla mieszkańca

Facebook Twitter

Prawie 82 miliony złotych na "Śląski pakiet dla mieszkańca". Tyle planuje wydać Urząd Marszałkowski w Katowicach na realizację zadań w ramach kolejnej swojej inicjatywy.

To: zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych, wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie trafi do pracowników ochrony zdrowia, szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia koronawirusem, dla też do podopiecznych domów opieki i osób starszych. Pieniądze w ramach tego pakietu zostaną przekazane też dla przedsiębiorców społecznych, by utrzymać miejsca pracy.

Filar I – Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych

Służby i pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także wolontariusze zaangażowani w bezpośrednią pomoc, otrzymają wsparcie w postaci zwiększonego dostępu do środków ochrony osobistej, materiałów jednorazowego użytku oraz innych materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19. Pomoc kierowana jest do wskazanych placówek ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego, które zostaną zaopatrzone przede wszystkim w maski, gogle, przyłbice, okulary i kombinezony ochronne, fartuchy, czepki, obuwie ochronne, rękawiczki itp. Wsparcie ze strony województwa będzie przekazywane za pośrednictwem Funduszu Górnośląskiego S.A., który dysponując środkami w wysokości 64,9 mln złotych, już rozpoczął realizację powierzonych zadań.

Filar II – Wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarząd Województwa Śląskiego postanowił zaangażować się w opanowanie sytuacji w placówkach opieki całodobowej, najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Trudna sytuacja mieszkańców tych placówek wymaga zdecydowanych działań, które pozwolą na uniknięcie zakażeń i ich negatywnych skutków. Domy pomocy wymagały pilnego wsparcia, dlatego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wygospodarowano środki finansowe pozwalające na realizację projektu o wartości ponad 13 mln złotych. Działania te umożliwią wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych w województwie śląskim, poprzez odpowiednie zabezpieczenie kadry pracowników instytucji, którzy dbają o zdrowie i życie podopiecznych. Placówki zostaną dofinansowane, co pozwoli na wsparcie służb medycznych, dzięki czemu mieszkańcy, jak i kadra placówek, w czasie zagrożenia epidemicznego będą czuli się bezpieczniej.

W ramach projektu planowane jest zatrudnienie nowych pracowników – specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, a także zakup środków higieny i ochrony indywidualnej, np. maseczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów, ale również doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 (tj. śluzy, izolatki, łóżka, koncentratory tlenu). Warto pamiętać, że czas walki z zagrożeniem to również szereg negatywnych emocji wśród osób narażonych na zachorowanie. W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została pomoc interwencyjno-psychologiczna dla seniorów z województwa śląskiego, uruchomiona w ramach akcji „SENIOR-fon”, pod nr. tel. 32 506 56 40

Filar III – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Istotnym wyzwaniem jest wsparcie przedsiębiorstw społecznych w utrzymaniu miejsc pracy. Województwo Śląskie dostrzega konieczność dodatkowego wsparcia sektora ekonomii społecznej, stąd dodatkowe 3,8 mln zł na wsparcie podmiotów i osób działających w tym obszarze. Pomoc zostanie przekazana działającym w regionie Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, jako zwiększenie przyznanego wcześniej dofinansowania. Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego posłużą m.in. na zakup produkowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne materiałów ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki, a także na zamówienie dla pracowników służby zdrowia usług cateringowych świadczonych przez te podmioty. Ponadto zaproponowane zostaną elastyczne rozwiązania na czas kryzysu np. wydłużenie wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj