Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Starosta Bizoń: ”Nikogo nie chronię, zależy mi na wyjaśnieniu sprawy”

Facebook Twitter

''Nikogo nie chronię, zależy mi na wyjaśnieniu sprawy, powołałem zespół który ma ją wyjaśnić. Będzie ją też badała Państwowa Inspekcja Pracy'' - mówił w porannej rozmowie w Radio 90 starosta wodzisławski, Leszek Bizoń.

Przypomnijmy, w przestrzeni publicznej pojawił się anonim w którym zarzuca się podległemu staroście Dezyderiuszowi Szwagrzakowi dyrektorowi Zakładu Aktywności Zawodowej mobbing i nadużywanie stanowiska.

Radio 90: Dlaczego pan starosta nie zawiesił Dezyderiusza Szwagrzaka na stanowisku?

Leszek Bizoń: Dlaczego nie zawiesiłem. W powiecie panuje porządek w granicach prawnych, z anonimami to postępowanie jest ustalone w Rozporządzeniu Rady Ministrów: skargi, wnioski, nie zawierające imienia, nazwiska i adresu osoby wnoszącej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Radio 90: To nie zaszkodziło prezydentowi Kiecy, żeby zareagował na taki anonim i skierował sprawę do prokuratury.

Leszek Bizoń: Tak, a ja poszedłem w innym kierunku. Żeby skierować do prokuratury czy do innych organów ściągania, to muszę wiedzieć co.

Jak mówił w porannej rozmowie w Radio 90 starosta, powiat robi wszystko co możliwe by sprawę wyjaśnić:

Leszek Bizoń: Zostały zbadane procedury, które obowiązują w tym zakresie, przeanalizowane zarządzenia, które regulują gospodarkę mieniem powiatu w tym zakładzie. Został powołany zespół kontrolny, który przeprowadzi kontrolę ze szczególnym uwzględnieniem tych zarzutów, które są w tym anonimie.

Radio 90: A to nie jest tak, że jak twierdzą niektórzy radni, chroni pan po prostu kolegę z politycznego ugrupowania, bo przecież wiadomo, że razem jesteście we wspólnocie samorządowej?

Leszek Bizoń: Na pewno nie, nigdy tego nie robiłem, te wypowiedzi radnych to są wierutne manipulacje i pomówienia, natomiast mi zależy na merytorycznym i obiektywnym wyjaśnieniu sprawy.

W najbliższym czasie Państwowa Inspekcja Pracy ma przeprowadzić kontrole w ZAZ-ie w Wodzisławiu Śląskim, w marcu temat ma trafić na Sesję Rady Powiatu.

A cała rozmowa Arkadiusza Żabki ze starostą wodzisławskim Leszkiem Bizoniem do zobaczenia tutaj:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj