Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Sztuczna inteligencja: Korzystasz z niej na studiach? Śląski Uniwersytet Medyczny wprowadza ograniczenia

Facebook Twitter

Naukowiec korzystający ze sztucznej inteligencji powinien zaznaczyć to w swojej pracy i określić procentowy udział takiej pomocy. Odpowiedzialność za dopilnowanie, czy narzędzia AI nie konfabulują, spoczywa także na promotorze - wynika z uchwały podjętej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Studenci z kolei nie mogą korzystać z pomocy systemów informatycznych do generowania odpowiedzi na egzaminach - zdecydowano.

sztuczna inteligencja
fot. pixabay.com

Śląski Uniwersytet Medyczny a sztuczna inteligencja

Oparte na sztucznej inteligencji generatory tekstu, obrazu, dźwięku i wideo można wykorzystywać w badaniach i publikacjach oraz w dydaktyce, ale pod pewnymi warunkami. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wydał w tej sprawie rekomendacje dla swoich wykładowców, studentów i doktorantów.

Rada Dziedziny Naukowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w uchwale zawierającej rekomendacje przyznała, że obecnie nieuzasadnione i praktycznie niemożliwe jest zabranianie korzystania z pomocy takich systemów w celu przygotowania zarówno projektu badawczego, jak i publikacji naukowych.

Zaznaczyła jednak, że systemy informatyczne mogą przedstawić informacje całkowicie błędne lub co najmniej nieadekwatne. Dlatego studentom i badaczom zalecono rzetelne sprawdzenie, czy informacje przedstawione przez systemy informatyczne wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji – ChatGPT 3,5; 4,0 i nowsze (Open AI, Microsoft), LaMDA (Google), a także inne, które pojawią się w przyszłości – są zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

Należy pamiętać, że obecnie wskazane systemy nie są w stanie ocenić, które informacje są prawdziwe, a które fałszywe, ani wybrać najlepszej i najbardziej właściwej metody badawczej do przygotowywanego projektu lub opracowania naukowego

– podkreślono w dokumencie.

Badacze powinni również sprawdzać, czy materiały źródłowe, z których korzystano w systemie informatycznym do przygotowania projektu lub artykułu naukowego, są z nim tematycznie związane. Zalecono też ostrożność przed popełnieniem plagiatu i wykorzystanie programów antyplagiatowych.

Naukowcy zrzeszeni w Radzie stwierdzili, że pomoc sztucznej inteligencji powinna ograniczać się do tworzenia struktury pracy, generowania treści, przeszukiwania piśmiennictwa, edycji i korekty tekstu, w tym korekty języka obcego. Autor artykułu powinien podać informację o korzystaniu z takiej pomocy na początku opracowanego dokumentu (projektu lub opracowania naukowego) i określić procentowo stopień wykorzystania sztucznej inteligencji.

Odpowiedzialność za sposób korzystania z systemów informatycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję w przygotowaniu prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) spoczywa również na promotorze pracy. Narzędzia AI można karmić informacjami wyłącznie w zgodzie z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych. Korzystanie z pomocy sztucznej inteligencji powinno być zawsze oparte na uczciwości, rzetelności i transparentności.

Nauczyciele akademiccy powinni stosować te same rekomendacje m.in. przy tworzeniu skryptów czy prezentacji multimedialnych. Tak przygotowane materiały dydaktyczne powinny być systematycznie i często aktualizowane, ze względu na bardzo szybki rozwój wiedzy, a także postęp w usprawnianiu narzędzi sztucznej inteligencji.

Studenci mają jedno zasadnicze ograniczenie. Nie wolno korzystać z pomocy systemów informatycznych do generowania odpowiedzi zarówno podczas egzaminów testowych, jak i prowadzonych przed komisją egzaminacyjną.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024