Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Szyfry na drzewach. Zauważyłeś w czasie spacerów po lasach?

Facebook Twitter

Litery, kropki, cyfry, linie ciągłe i przerwane w kolorze żółtym, białym czy zielonym… Pewnie je zauważyłeś w czasie spacerów po lasach w regionie. Teraz leśnicy tłumaczą jak je czytać.

www.facebook.com/LasyPanstwowe

Każdy z symboli oznacza coś innego i nanoszony jest zgodnie z zaleceniami bądź instrukcją. Takie oznaczenia służą leśnikom, by zlokalizować drzewa czy fragmenty lasu specjalnego przeznaczenia, a tym samym są dowodem w starannym prowadzeniu gospodarki leśnej.

– informują leśnicy.

Co to oznacza?

Żółty ciągły pasek o szerokości 10 cm, namalowany wokół pnia na wysokości 150 cm oznacza granicę wyłączonego drzewostanu nasiennego (WDN). Drzewa rosnące na załamaniach granicy oznacza się dodatkowo literą „N” wysokości 15 cm, wykonaną nad opaską, tą samą jasnożółtą farbą. Wskazane jest również umieszczenie numeru drzewostanu, pod którym został on zarejestrowany w krajowym rejestrze LMP. Odstęp, między drzewami z opaskami powinien być taki, aby od drzewa oznaczonego, w obu kierunkach widoczne były następne drzewa z opaską. WDN to wytypowany fragment lasu (wyłączony od pozyskania), na którym rosną zdrowe, dorodne drzewa produkujące nasiona bardzo dobrej jakości. Szyszki zbiera się z drzew stojących, a pozostałe nasiona (bukiew i żołędzie) z ziemi. Z nasion hodowane są sadzonki drzew przeznaczone do zakładania upraw pochodnych w celu zachowania wartościowych genotypów zapewniających powstanie drzewostanów o wysokiej jakości hodowlanej i technicznej.

Żółtym przerywanym paskiem o szerokości 5 cm (odstęp między odcinkami wynosi 10 cm), namalowanym na drzewach skrajnych i granicznych, na wysokości 150 cm od ziemi, zaznaczane są gospodarcze drzewostany nasienne (GDN). GDN to drzewostan właściwego pochodzenia i dobrej jakości, dostarczający nasiona do zakładania upraw gospodarczych. GDN po osiągnięciu wieku, w latach dobrego urodzaju nasion danego gatunku są użytkowane rębnie. GDN wykorzystuje się do zbioru szyszek i nasion, które stanowią w gospodarce leśnej podstawową bazę nasienną.

Żółty pasek (szer. 5 cm) z czarnym numerem to oznaczenie drzew matecznych. Jest to wytypowane pojedyncze drzewo (wybierane tylko w wyłączonych i gospodarczych drzewostanach nasiennych), o najlepszych cechach jakościowych, wyróżniające się zdrowotnością, pokrojem korony, wysokością czy jakością pnia. Taki okaz przeznaczony jest do zbioru nasion i pozyskania zrazów, jako materiał rozmnożeniowy. Każde drzewo posiada swój indywidualny numer, wpisany do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego BNL.

www.facebook.com/LasyPanstwowe

W pobliżu drzewa matecznego wyznacza się cztery drzewa porównawcze, które opisuje się jasnożółtymi cyframi od 1 do 4. Jako porównawcze wybiera się drzewa tego samego gatunku i wieku, prawidłowo ukształtowane, o największej masie, w bliskim otoczeniu zgłaszanego drzewa matecznego.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj