Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zmiany w gospodarce odpadami w Żorach

Facebook Twitter

Decyzją Rady Miasta zmiany zostaną wprowadzone w życie od 1 stycznia, dotyczą częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, rodzaju pojemników oraz rodzaju odpadów komunalnych przekazywanych do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPZOK).

Każdy mieszkaniec Żor będzie mógł bezpłatnie dostarczyć do punktu zlokalizowanego na terenie Zakładów Techniki Komunalnej (ul. Okrężna 5) odpady tj. szkło, plastik, zużyty sprzęt AGD czy inne wielkogabarytowe odpady. Szkło będzie zbierane i odbierane w jednym pojemniku lub worku koloru zielonego. Odpady zielone będą odbierane od kwietnia do listopada, 2 razy w miesiącu. Zmianie uległa częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Od 1 stycznia 2015r. wchodzą w życie, wprowadzone przez Radę Miasta Żory, zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz rodzaju odpadów komunalnych przekazywanych do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPZOK).

Każdy mieszkaniec Żor będzie mógł indywidualnie, bezpłatnie dostarczyć do GPZOK, zlokalizowanego na terenie ZTK Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 5, następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzące z gospodarstwa domowego:

  • papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • chemikalia,
  • zużyte opony,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zasady funkcjonowania Punktu Zbiórki Odpadów Zielonych pozostają bez zmian.
Szkło kolorowe, białe oraz mieszane będzie zbierane i odbierane w jednym pojemniku/worku koloru zielonego.
Odpady zielone, takie jak liście i trawa, w zabudowie jednorodzinnej, będą zbierane i odbierane od miesiąca kwietnia do listopada z częstotliwością 2 razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu

Zmianie uległa częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej – szczegółowe informacje zostaną przekazane Zarządcom poszczególnych budynków.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj