Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żory: Laptopy dla rodzin byłych pracowników PGR

Facebook Twitter

Nabór wniosków tylko przez najbliższy tydzień, do środy (3.11.). Z programu wsparcia dla dzieci mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W naszym regionie: urzędnicy z Żor zachęcają rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich, którzy mieszkają na terenie miasta do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie. Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w informacji Urzędu Miasta Żory (al. Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9) w terminie do 3 listopada 2021r. (w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory).

Zgodnie z regulaminem konkursu „Granty PGR”, aby otrzymać laptop, dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (Żory spełniają ten warunek);
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wymagane dokumenty:

  • oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,
  • oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – jeśli dotyczy,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • w razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Informacje na temat projektu można także uzyskać w Urzędzie Miasta Żory – osoby do kontaktu:

  • Pani Joanna Fudali, tel. 32 43 48 234
  • Pani Beata Naguszewska, tel. 32 43 48 234

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 grudnia 2022