StartKultura

Akademia Dojrzałości jako sposób na walkę z uzależnieniem

Konkurs prowadzony jest na obszarze powiatu rybnickiego: Miasto Rybnik, Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny, Gminy: Gaszowice, Lyski, Świerklany, Jankowice.

Regulamin:

  • Uczestnik w ramach konkursu wykonać może tylko jedną pracę plastyczną.
  • Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
  • Praca powinna realizować cele konkursu.
  • Praca może zostać wykonana techniką: rysowanie, malowanie, grafika, zdjęci.
  • Pracę należy wykonać w formacie A4 bez oprawy w passe-partout.
  • Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie (możliwość zeskanowania pracy).

Uczestnikiem konkursu może być młodzież w wieku 7– 20 lat uczęszczająca do:

  • Szkół podstawowych,
  • Szkół gimnazjalnych,
  • Szkól ponadgimnazjalnych,
  • Kółek plastycznych, graficznych i innych organizowanych przez np. Domy Kultury oraz inne ośrodki edukacyjne i kulturalne.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy wraz z zgłoszeniem i „Zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie”, na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik w terminie do dnia 12 listopada 2012 roku (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „KONKURS”.

Organizatorem konkursu jest Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku.

Zostaw komentarz