Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Centrum Usług Społecznych to marzenie cieszyńskich seniorów

Facebook Twitter

Centrum Usług Społecznych ma być miejscem międzypokoleniowej integracji. Ma służyć nie tylko seniorom, ale także młodzieży, kobietom z dziećmi, każdemu.

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Społecznych – czy powstanie w Cieszynie?

Utworzenie Centrum Usług Społecznych to jeden z priorytetów cieszyńskiej Rady Seniorów. Propozycja, którą chce złożyć Radzie Miasta nowej kadencji. Pomysł, który nie jest tu nowy, ale do tej pory nie było możliwości jego realizacji, a jak podkreśla Janina Cichomska, przewodnicząca cieszyńskiej Rady Seniorów: w centrum można byłoby skupić wiele działań na rzecz starszych mieszkańców miasta:

Janina Cichomska: Chodzi nam o to, aby w mieście realizowane były usługi społeczne, nie tylko usługi opiekuńcze, bo na ten czas mamy tylko usługi opiekuńcze. A te katalogi w innych miastach są naprawdę imponujące. Seniorzy cieszyńscy wypowiedzieli się w ankiecie, że oczekiwaliby takiej formy wsparcia jak „złota rączka” to taki program napraw. Od tego czasu minęły trzy lata i niestety nie mamy możliwości, aby to realizować. Proponowaliśmy to w formie programu, który jest realizowany w innych miastach, ale niestety też się nie udało tego wywalczyć, stąd ta koncepcja Centrum Usług Społecznych, bo tutaj są możliwości innych rozwiązań.

Rada Seniorów chce zaproponować, by w Centrum Usług Społecznych zmienić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Janina Cichomska: Tam byłaby część dotycząca tych wszystkich spraw społecznych typu zasiłki, obowiązkowe świadczenia oraz ta działka, która dotyczy typowo usług społecznych, tylko że Rada Miejska też musiałaby w tym uczestniczyć, bo trzeba wypracować katalog i przyjąć uchwałą katalog usług społecznych. To jest troszeczkę żmudny proces, bo trzeba przeprowadzić diagnozę też szczegółową środowiska także to jest nasz priorytet.

Ale wśród priorytetów Rady Seniorów w Cieszynie jest też zorganizowanie taksówki dla starszych mieszkańców:

Janina Cichomska: Już mówiliśmy o tym wcześniej,  to taxi seniora się przewinęło. W innych miastach jest taka usługa, że na cmentarz czy do lekarza… My nie chcemy definiować jakie mają być te usługi społeczne, bo naprawdę są różne w różnych miastach, np. hipoterapia.  Po prostu tam stwierdził, że taka jest potrzeba i to jest realizowane, bo to nie tylko będzie dla seniorów, będzie także np. psycholog dla dzieci.  Także to centrum obejmuje całość społeczeństwa, nie tylko seniorów, bo my jako Rada Seniorów jesteśmy zwolennikami budowania miasta, przyjaznego starzeniu się, nie tylko seniorom. To jest szersze pojęcie, bo starzejemy się od urodzenia i ta koncepcja bardzo nam się podobała. Miasto przyjazne wszystkim mieszkańcom jest przyjazne również osobom starszym.

Centrum Usług Społecznych zamiast klubów seniora. To już wyższy poziom wsparcia

W te priorytety wpisuje się np. miasto bez barier architektonicznych, które przyjazne będzie nie tylko seniorom, ale i matkom z małymi dziećmi. Centrum Usług Społecznych umożliwia tworzenie klubów seniora, w pobliskim Goleszowie w ramach CUS-u otworzono już czwarte takie miejsce, gdzie czas mogą spędzać osoby starsze. W Cieszynie, w którym mieszka około 10 tysięcy seniorów – jest jeden.

Janina Cichomska: Jesteśmy w ogóle za integracją międzypokoleniową. Centra aktywności się nam marzą, nie kluby seniora. My byśmy chcieli nawet przeskoczyć dalej. Byłyby to miejsca dla osób starszych, matek z dziećmi, rodzin, młodzieży. To fajnie funkcjonuje np. w Sopocie jako domy sąsiedzkie. Myśmy się też zarazili taką koncepcją tych domów sąsiedzkich w poszczególnych częściach miasta albo centrów aktywności. W Krakowie to jest na podobnej zasadzie, tylko te centra aktywności, bardziej dedykowane osobom starszym. A uważamy, że powinniśmy może już przeskoczyć pewne etapy, przy czym oferta takiego domu tu zależy od samych uczestników.

Rada Seniorów w Cieszynie zarekomendowała w ostatnim czasie, by w mieście został opracowany program rehabilitacji ruchowej osób starszych wpisany do Lokalnej Strategii Polityki Społecznej na lata 2023-2028. Wniosek został skierowany do burmistrz miasta, Gabrieli Staszkiewicz.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj