Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Dofinansowanie na remont drogowy w Niewiadomiu: Skrzyżowanie Raciborskiej ze Sportową

Facebook Twitter

Dofinansowanie na remont drogowy w Niewiadomiu w wysokości 5,5 miliona z funduszy tegorocznej rządowej rezerwy subwencji ogólnej. Nastąpi renowacja ulicy Raciborskiej i jej skrzyżowania z ulicą Sportową.

Ulica Sportowa w Niewiadomiu

Dofinansowanie na remont drogowy w Niewiadomiu wyniosło aż 5,5 miliona złotych. Otrzymane fundusze to środki z rządowej rezerwy subwencji ogólnej. Podział jej funduszy następuje co roku i jest rozdzielany na inwestycje drogowe w kraju. W województwie śląskim projekty z 8 różnych miast i powiatów uzyskały środki na ich realizację, w sumie kwotę prawie 22 milionów, przy czym renowacja drogowa w Niewiadomiu zdobyła największe dofinansowanie na śląsku.

Co obejmą renowacje?

Remont dotyczy ulicy Raciborskiej oraz jej skrzyżowania z ulicą Sportową. Planowane roboty budowlane obejmą wykonanie nowej konstrukcji drogi i nawierzchni, obejmując jej poszerzenie, utworzenie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Raciborskiej, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Wartość tych renowacji została wyceniona na 11 milionów. Aktualnie następuje opracowanie dokumentacji przetargowej w celu wyboru kto będzie wykonawcą remontów.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj