Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jaki kraj wpuszcza Polaków? Sprawdź przed podróżą

Facebook Twitter

"MSZ: przy wjeździe do części krajów UE wciąż obowiązuje kwarantanna, w większości granice otwarte". Do jednych krajów możemy wybrać się bez problemów, inne możemy przejechać tylko tranzytem, inne nie wpuszczają Polaków w ogóle. Po decyzji Republiki Czeskiej, która nie wpuszcza do siebie mieszkańców naszego regionu, a już mieszkańców innych województw tak, warto przed podróżą zagraniczną sprawdzić, które kraje, jakie mają obostrzenia.

MSZ zamieścił we wpisie na profilu na Twitterze „Polak za granicą” mapę Europy z podziałem państw na te, w których granice są otwarte i nie obowiązuje 14-dniowa kwarantanna po wjeździe, te, w których obowiązuje kwarantanna lub granice są zamknięte, oraz takie, które dopuszczają wjazd warunkowo. Wszelkie zamieszczone dane odzwierciedlają stan na 16 czerwca.

Dodatkowe informacje resort publikuje również na swojej stronie internetowej w zakładce „informacje dla podróżujących”.

Z danych MSZ wynika, że granice są już otwarte (i nie obowiązuje kwarantanna) w Niemczech, Szwecji, na Litwie, Łotwie, w Estonii, na Ukrainie, w Belgii, Holandii, Austrii, Portugalii, Włoszech, Szwajcarii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Albanii.

Granice pozostają zamknięte lub po wjeździe do kraju czeka nas 14-dniowa kwarantanna w: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Norwegii, Rumunii, Słowenii, na Białorusi, w Mołdawii, w Czarnogórze, Macedonii Północnej i na Malcie.

Pozostałe państwa dopuszczają wjazd warunkowo. W przypadku Francji oznacza to, że wymagane jest okazanie deklaracji celu podróży według przygotowanego wzoru oraz deklaracji o niewykazywaniu objawów zakażenia COVID-19 i braku kontaktu z osobą zakażoną. Wjazd jest dozwolony dla obywateli polskich, którzy nie wykazują symptomów zakażenia.

Do Danii mogą wjechać jedynie obywatele polscy, którzy mają uzasadniony powód wjazdu, którym nie mogą być cele turystyczne. Granice duńskie pozostają zamknięte do 31 sierpnia, a wjeżdżać mogą jedynie osoby m.in. mające legalny pobyt w Danii lub stałe zatrudnienie w Danii, mające małżonka zamieszkującego w Danii.

Finlandia częściowo zniosła kontrole na granicach, jednak utrzymała je na granicy ze Szwecją i Rosją do 14 lipca. Polacy przy wjeździe muszą zatem liczyć się z koniecznością odbycia rozmowy z funkcjonariuszem fińskiej Straży Granicznej. MSZ zaleca również posiadanie dokumentów udowadniających potrzebę wjazdu do Finlandii (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni).

Czechy umożliwiły tranzyt przez swój kraj Polakom i wznowienie ruchu turystycznego od 15 czerwca. Polska w systemie czeskim została uznana za kraj „niskiego ryzyka”, co oznacza, że obywatele polscy przy wjeździe do Czech nie są zobowiązani do przedłożenia negatywnego testu na obecność koronawirusa, czy poddania się kwarantannie. MSZ zastrzegł jednak, że klasyfikacja Polski może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej. Jednak w przypadku Republiki Czeskiej informacje te nie dotyczą Polaków, którzy mieszkają w województwie śląskim. Więcej na ten temat piszemy tutaj: Milionowa „pokuta” dla Ślązaków za przekroczenie granicy z Czechami.

Przeciwnie została zakwalifikowana Polska przez innego z południowych sąsiadów – Słowację. Władze tego kraju nie zaklasyfikowały Polski do listy państw bezpiecznych pod względem zagrożenia epidemicznego. W związku z tym nadal niemożliwy jest swobodny przejazd polskich obywateli przez Słowację. Niedozwolony jest wjazd/tranzyt w celach turystycznych i pracowniczych. Powrót do Polski jest możliwy bez ograniczeń, tranzyt do innego państwa UE wymaga uzyskania zgody władz słowackich. Ponadto kontrole na Słowacji obarczone są karą mandatu w wysokości 1659 euro.

Także granica Węgier pozostaje zamknięta dla obywateli polskich w ruchu osobowym (turystycznym) do odwołania.

(PAP)

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 30 lipca 2021