Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jedziesz do Chorwacji? Ważne informacje od polskiej policji

Facebook Twitter

Od minionego poniedziałku 3 lipca polscy policjanci pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Polscy funkcjonariusze do 31 sierpnia br. asystują chorwackim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, którzy jak każdego roku licznie odpoczywają w Chorwacji. Mamy do nich numery telefonów, warto je zapisać przed wyjazdem.

chorwacji
fot. śląska policja

Do Chorwacji wyjechali już polscy policjanci

Chorwacja niezmiennie od lat jest jednym z ulubionych kierunków turystycznych Polaków. Przemawiają za tym liczne plaże, gwarancja udanej pogody, piękne krajobrazy oraz krystalicznie czysta woda, jak również możliwość dojazdu własnym samochodem. Corocznie słoneczną Chorwację odwiedza ponad milion naszych rodaków, wszystko wskazuje na to, że nie inaczej będzie w tym roku.

Przy tak dużej liczbie polskich turystów oczywistym jest, że w ślad za nimi podążają polscy policjanci, albowiem warto przypomnieć, że niezmiennie, jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem właśnie takiej bezpośredniej współpracy są podejmowane już od kilkunastu lat na terenie Chorwacji, działania w sezonie wakacyjnym, koordynowane z polskiej strony przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu „Miejsce Bezpiecznej Turystyki”. W projekcie uczestniczą policjanci z kilkunastu krajów z całego świata. Przez te kilkanaście lat liczba polskich policjantów delegowanych w sezonie wakacyjnym do pełnienia służby na terenie samej tylko Chorwacji zbliża się już do setki.

fot. śląska policja

W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków drogowych.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu.
Nasi policjanci są bardzo uniwersalni, co podkreślają partnerzy zagraniczni, i stąd charakter realizowanych przez nich zadań jest bardziej zbliżony do tych wykonywanych w polskich posterunkach Policji (których liczba sukcesywnie rośnie), albowiem uczestniczą również we wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczych, czy poszukiwawczych, ale również w obsłudze zdarzeń o charakterze kryminalnym, ponieważ i z takimi, niestety, coraz częściej mamy do czynienia.

fot. śląska policja

Pomoc polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez naszych rodaków, ponieważ znacznie ułatwia, w przypadku takiej potrzeby, wszelkie niezbędne kontakty ze służbami państwa pobytu. Ponadto, obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo.

Niemniej jednak, co potwierdza Pani Emilia Bala – Konsul z Ambasady RP w Chorwacji, nie można wykluczyć, że w tak dużej grupie polskich obywateli znajdą się osoby, które niestety sprawiają problemy i wchodzą w mniejsze bądź większe konflikty z prawem. Jak informuje, w bieżącym roku, obserwuje się duży napływ naszych rodaków do Chorwacji i niestety odnotowano już wiele niepożądanych zachowań skutkujących zatrzymaniem naszych rodaków i wszczęciem procedur karnych. Stąd życząc udanego wypoczynku i dobrej zabawy podczas wakacji apeluje o zachowanie umiaru i nieprzekraczanie granic dobrego smaku, a tym bardziej niełamanie norm prawnych.

fot. śląska policja

Pani Konsul przypomina, że pomimo, że Chorwacja weszła do strefy Schengen, w związku z czym zniesiono kontrolę graniczną, to pamiętać należy, że w dalszym ciągu wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, przy czym musi to być dokument fizyczny, albowiem aplikacja m-Obywatel nie jest honorowana. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której planujemy „wypad” do krajów sąsiadujących. Podobnie kierowcy muszą pamiętać o posiadaniu prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Podczas podróży samochodem oczywiście należy przestrzegać nie tylko prawa o ruchu drogowym, ale i nie zapominać o przerwach na odpoczynek, zachowaniu odległości pomiędzy pojazdami, a także śledzeniu informacji o sytuacji na drogach, co w praktyce wydaje się bardzo przydatne.

Podczas pobytu na wakacjach w Chorwacji musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, właściwie zabezpieczyć swoje mienie oraz zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i wyruszając na piesze wycieczki.

W latach ubiegłych zdarzało się, że polscy turyści nie znali przepisów porządkowych i tych dotyczących ruchu drogowego. Część z nich celowo dopuszczała się łamania przepisów, licząc, że kary uda się uniknąć lub że będzie ona niska. Jednak tamtejsze taryfikatory są dużo mniej „przyjazne dla portfela”, gdyż kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce.
Powszechnie popełnianym przez Polaków wykroczeniem było parkowanie w miejscach objętych zakazem, lub w obrębie płatnych parkingów bez uiszczenia stosownej opłaty. Warto pamiętać, że konsekwencją takiego parkowania, poza mandatem, może być odholowanie samochodu, to zaś generuje kolejne, wysokie koszty.

fot. śląska policja

Przestrzeganie powyższych wskazówek zapewni utrzymanie, bez wątpienia istniejącej, nuty sympatii między naszymi narodami, a także opinii narodu lubiącego się bawić, ale kulturalnego.
Każdego roku w ramach współpracy roboczej dokonywana jest ocena, na podstawie której dyslokowane są nasze patrole. Przy czym podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej w Zagrzebiu. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację – bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronie internetowej ambasady RP w Zagrzebiu.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami w Chorwacji będzie możliwe już wkrótce pod następującymi numerami telefonów:
w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska, Komenda Miejska Policji w Puli:
+ 48 506 211 215
+ 48 798 763 218

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Primorsko-Goranska, Komenda Miejska Policji w Rjece:
+ 48 509 826 873
+ 48 512 105 493

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska, Komenda Miejska Policji w Biogradzie:
+ 48 509 914 962
+ 48 798 763 220

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Makarskiej:
+ 48 509 979 547
+ 48 509 975 538

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Trogirze:
+ 48 509 914 320
+ 48 695 188 680

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Dubrownicko-Neretwińskim Komisariat Policji w Dubrowniku:
+ 48 798 763 274
+ 48 502 627 758

Niemniej jednak pamiętać musimy, że policjanci nie pełnią służby całodobowo, a wskazane telefony służą do nawiązywania kontaktu w przypadku potrzeby uzyskania pomocy pozostającej we właściwości Policji. W latach ubiegłych policjanci niestety otrzymywali wielokrotnie prośby o informacje często niezwiązane z zadaniami Policji, choćby prośby udzielenia informacji o możliwości zakupu winiety na wody terytorialne, znalezienia kwatery czy sklepu. Pamiętać musimy, że przy tak dużej liczbie naszych rodaków za granicą, opisane działanie, faktycznie prowadzi do blokowania telefonów i skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktów w sytuacjach tego wymagających.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj